வண்ண உளவியலின் படி நிறங்களின் 10 அர்த்தங்கள் மற்றும் அவற்றின் விளைவுகள்

சிவப்பு, மஞ்சள், பச்சை முதல் இண்டிகோ மற்றும் ஊதா வரை, பெரும்பாலான மக்கள் வண்ணமயமான உலகில் வாழ்கின்றனர். ஏறக்குறைய அனைவருக்கும் பிடித்த நிறம் உள்ளது. இருப்பினும், ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் அதன் சொந்த அர்த்தம் உள்ளது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? வண்ணத்தின் விளக்கம் மற்றும் மனித வாழ்க்கையுடனான அதன் தொடர்பு வண்ண உளவியலின் கருத்தில் பரவலாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. வா, உங்களுக்கு பிடித்த நிறத்தின் அர்த்தத்தைக் கண்டறியவும்!

வண்ண உளவியலின் அடிப்படையில் வண்ண அர்த்தம்

வண்ண உளவியல் என்பது மனநிலை, உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் மனித நடத்தை ஆகியவற்றில் நிறத்தின் தாக்கத்தை விளக்கப் பயன்படும் ஒரு கோட்பாடு ஆகும். வண்ணத்தைப் பற்றிய மனிதனின் கருத்து பொதுவாக வேறுபட்டது, ஆனால் பல வகையான வண்ணங்கள் உலகளாவிய அர்த்தத்தைக் கொண்டுள்ளன அல்லது பெரும்பாலான மக்களுக்கு ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். சிவப்பு, ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய சிவப்பு வண்ணக் குழு சூடான நிறம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வண்ணக் குழு பலவிதமான உணர்ச்சிகளைத் தூண்டுகிறது, அரவணைப்பு மற்றும் ஆறுதல் உணர்வுகள் முதல் கோபம் மற்றும் வெறுப்பு உணர்வுகள் வரை. நீல வண்ணக் குழுவானது குளிர் நிறங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இதில் நீலம், ஊதா மற்றும் பச்சை ஆகியவை அடங்கும். இந்த நிறங்கள் சில நேரங்களில் அமைதியாக விவரிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் அவை சோகம் அல்லது புறக்கணிப்பு உணர்வுகளையும் குறிக்கலாம். இந்த நிறங்கள் மனிதர்கள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக கருதப்படுகிறது. பின்வருபவை சில நிறங்கள் மற்றும் மனித உணர்வுகள், மனநிலைகள் மற்றும் வண்ண உளவியலின் அடிப்படையில் நடத்தை ஆகியவற்றின் மீதான அவற்றின் விளைவுகள் பற்றிய சுருக்கமான விளக்கமாகும்.

1. கருப்பு நிறத்தின் பொருள்

கருப்பு நிறம் பொதுவாக மர்மம், தைரியம், வலிமை அல்லது மகிழ்ச்சியற்ற தன்மையைக் குறிக்கிறது. கருப்பு பெரும்பாலும் அச்சுறுத்தல் அல்லது வலிமையின் அடையாளமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் அது வலிமையின் குறிகாட்டியாகவும் இருக்கலாம். பல கலாச்சாரங்களில், கருப்பு மரணம் மற்றும் துக்க உணர்வுகளுடன் தொடர்புடையது. இந்த நிறம் மகிழ்ச்சியின்மை, பாலியல், சம்பிரதாயம், அதிநவீனத்தின் தோற்றத்தையும் தருகிறது. குறிப்பாக பேஷன், கறுப்பு நிறம் உடலை மெலிதாக மாற்றும்.

2. w என்பதன் பொருள்வெள்ளை நிறம்

வெள்ளை நிறம் பொதுவாக தூய்மை, அமைதி, வெறுமை மற்றும் குற்றமற்ற தன்மையைக் குறிக்கிறது. வெள்ளை நிறமானது புதிய தொடக்கங்களைக் குறிக்கும், அதே போல் ஒரு இடத்தை பெரிதாகவும் அகலமாகவும் உணர வைக்கும். இருப்பினும், இந்த நடுநிலை நிறம் குளிர், சாதுவான மற்றும் மலட்டு உணர்வை வெளிப்படுத்தும். அலுப்பாகவும் உணரலாம்.

3. சிவப்பு நிறத்தின் பொருள்

சிவப்பு நிறம் பொதுவாக அன்பு, ஆர்வம், வலிமை மற்றும் கோபத்தை குறிக்கிறது. சிவப்பு நிறத்தின் பிரகாசம் வலுவான உணர்ச்சிகளைத் தூண்டும். கூடுதலாக, சிவப்பு என்பது அரவணைப்பு மற்றும் ஆறுதல் உணர்வுடன் தொடர்புடையது. கருப்பு நிறத்தைப் போலவே, சிவப்பும் பெரும்பாலும் வலுவான நிறமாக விவரிக்கப்படுகிறது.

4. நீல நிறத்தின் பொருள்

நீல நிறம் பொதுவாக அமைதி, நிலைத்தன்மை, உற்பத்தித்திறன் மற்றும் சோகம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. இந்த நிறத்தை உருவாக்குவது அமைதி, பாதுகாப்பு மற்றும் அமைதி உணர்வைத் தருகிறது. நீல நிறமானது ஸ்திரத்தன்மையின் அடையாளமாகவும் அடிக்கடி காணப்படுகிறது. இருப்பினும், நீலம் சோகம் அல்லது தனியாக இருக்க விரும்பும் உணர்வுகளை உருவாக்கலாம். இந்த நிறம் பெரும்பாலும் அலுவலகங்களை அலங்கரிக்கப் பயன்படுகிறது, ஏனென்றால் மக்கள் நீல அறையில் இருக்கும்போது அதிக உற்பத்தித் திறன் கொண்டவர்கள் என்று ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது.

5. பச்சை நிறத்தின் பொருள்

பச்சை உளவியல் பொதுவாக இயற்கையின் நிறம், பாதுகாப்பு, அதிர்ஷ்டம் மற்றும் பொறாமை ஆகியவற்றை விவரிக்கிறது. கருவுறுதலின் அடையாளமாக பச்சை நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. வாசிப்பின் மேல் வெளிப்படையான பச்சை காகிதத்தை வைப்பதன் மூலம் பச்சை வாசிப்பு திறனை மேம்படுத்த முடியும் என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். பச்சை ஒரு அடக்கும் விளைவைக் கொண்டிருக்கிறது மற்றும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

6. மஞ்சள் நிறத்தின் பொருள்

மஞ்சள் நிறத்தின் பொருள் பொதுவாக வெப்பம், பிரகாசம், கவனம் மற்றும் ஆற்றலை விவரிக்கிறது. மஞ்சள் பெரும்பாலும் மகிழ்ச்சியான மற்றும் சூடான அடையாளமாக உள்ளது. மிகவும் புலப்படும் வண்ணமாக, மஞ்சள் நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் கவனத்தை ஈர்க்கிறது. இருப்பினும், பிரதிபலித்த ஒளியின் அளவு மஞ்சள் நிறத்தை படிக்க கடினமாக்குகிறது. கூடுதலாக, மஞ்சள் விரக்தி உணர்வுகளை உருவாக்கலாம்.

7. ஊதா நிறம்

ஊதா நிறம் பொதுவாக ஞானம், செல்வம், கற்பனை மற்றும் மர்மம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. ஊதா பெரும்பாலும் ஆடம்பரமாகவும் சில சமயங்களில் கவர்ச்சியாகவும் இருக்கும் ஒரு நிறமாகக் காணப்படுகிறது. வண்ண உளவியலில், ஊதா நிறமும் ஒரு அமைதியான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. ஊதா நிறம் கற்பனையை கூட தூண்டும்.

8. பழுப்பு நிறம்

பழுப்பு நிறம் பொதுவாக வலிமை, பாதுகாப்பு, இயல்பு மற்றும் தனிமை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. சாக்லேட் வலிமையையும் நெகிழ்ச்சியையும் தூண்டுவதாக கருதப்படுகிறது. இந்த நிறம் பெரும்பாலும் வெப்பத்துடன் தொடர்புடையது. இருப்பினும், சாக்லேட் தனிமை, சோகம் மற்றும் தனிமை போன்ற உணர்வுகளை உருவாக்கும்.

9. ஆரஞ்சு நிறம் (ஆரஞ்சு)

ஆரஞ்சு நிறத்தின் பொருள் பொதுவாக மகிழ்ச்சி, உற்சாகம், ஆற்றல் மற்றும் கவனம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. ஆரஞ்சு என்பது சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் கலவையாகும், இது பொதுவாக ஆற்றல்மிக்க நிறமாக கருதப்படுகிறது. இந்த நிறம் மகிழ்ச்சி, அரவணைப்பு மற்றும் உற்சாகத்தின் உணர்வுகளை ஏற்படுத்தும். இந்த நிறம் கவனத்தை ஈர்க்க கூட அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

10. இளஞ்சிவப்பு நிறம் (இளஞ்சிவப்பு)

சிவப்பு நிறம் காதல், இரக்கம் மற்றும் அமைதியின் அடையாளமாக எளிதில் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. இளஞ்சிவப்பு ஒரு அடக்கும் விளைவைக் கொண்டிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது, ஆனால் இந்த விளைவு ஆரம்ப வெளிப்பாட்டின் போது மட்டுமே ஏற்படும் என்று நிபுணர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இளஞ்சிவப்பு பொதுவாக பெண்பால் நிறமாகவும் விவரிக்கப்படுகிறது, இது மென்மை மற்றும் பாசத்துடன் தொடர்புடையது.

நிறம் மூளையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது

காது சமநிலை உணர்வைத் தருவது போல, கண்ணும் இரண்டு வெவ்வேறு செயல்பாடுகளைச் செய்கிறது. கண்ணின் பின்புறத்தில் உள்ள விழித்திரையில் கூம்புகள் எனப்படும் ஒளி-உணர்திறன் செல்கள் மூளையின் விஷுவல் கார்டெக்ஸ் எனப்படும் பகுதிக்கு மின்வேதியியல் சமிக்ஞைகளை அனுப்புகின்றன, அங்கு நாம் பார்க்கும் காட்சி படங்கள் உருவாகின்றன. சில விழித்திரை கேங்க்லியன் செல்கள் ஒளிக்கு பதிலளிக்கின்றன, அவை மூளையின் மையத்திற்கு ஹைபோதாலமஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த நிலை காட்சி படங்களை உருவாக்குவதில் பங்கு வகிக்காது. ஒவ்வொரு நபரின் உளவியலில் நிறத்தின் விளைவு வேறுபட்டதாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் இது ஒவ்வொருவரின் வயது, பாலினம், அனுபவம், சுவைகள் அல்லது கலாச்சாரம் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படலாம். அதுமட்டுமின்றி, அணியும் ஆடைகள் மற்றும் வீட்டின் வண்ணம் பூசுவதற்கும் வண்ண உளவியல் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது. அழகுக்கு ஆணியடிப்பது மட்டுமல்லாமல், வீட்டில் வண்ணத்தைப் பயன்படுத்துவது உணர்ச்சிகரமான குடும்பத்தையும் பாதிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. [[தொடர்புடைய-கட்டுரை]] உதாரணமாக, சிவப்பு, மஞ்சள், ஆரஞ்சு அல்லது பழுப்பு நிறமானது, அறையில் அமர்ந்து பேசுவதற்கு ஊக்கமளிக்கும் என்பதால், அறையில் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த வண்ணங்களின் தொகுப்பு உங்களை சூடாகவும் மற்றவர்களுடன் நெருக்கமாகவும் உணர வைக்கும். இதற்கிடையில், படுக்கையறை நீல அல்லது பச்சை நிறத்தைப் பயன்படுத்த மிகவும் பொருத்தமானது, ஏனெனில் அது ஒரு அடக்கும் விளைவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வண்ணங்களைக் கொண்ட படுக்கையறைகள் உங்களை மிகவும் நிதானமாகவும், நன்றாக தூங்கவும் செய்யலாம். மேலே உள்ள விளக்கம் ஒரு பரிந்துரை மட்டுமே மற்றும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் வண்ணத்திற்கு ஏற்ப நீங்கள் இன்னும் சொந்தமாக உருவாக்கலாம்.