ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள் என்றால் என்ன? குமட்டல் மற்றும் வாந்திக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான வகையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

குமட்டல் மற்றும் வாந்தி என்பது நாம் அன்றாடம் அடிக்கடி அனுபவிக்கும் நிலைகள். உடலில் பிரச்சனைகள் இருப்பதால் காரணங்களும் மாறுபடும். காலை நோய் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு, அதே போல் நாம் பஸ் அல்லது காரில் செல்லும்போது. குமட்டல் மற்றும் வாந்தியை ஆண்டிமெடிக்ஸ் எனப்படும் மருந்துகளால் குணப்படுத்த முடியும். உங்கள் குமட்டல் மற்றும் வாந்தியின் காரணத்தைப் பொறுத்து வகைகளும் மாறுபடும்.

ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள் என்றால் என்ன?

ஆண்டிமெடிக்ஸ் அல்லது ஆண்டிமெடிக்ஸ் என்பது குமட்டல் மற்றும் வாந்தியின் அறிகுறிகளுக்கு உதவும் மருந்துகள். மற்ற மருந்துகளால் ஏற்படும் குமட்டல் மற்றும் வாந்தியெடுத்தல், அத்துடன் மருந்துகளால் ஏற்படும் குமட்டல் மற்றும் வாந்தியெடுத்தல் ஆகியவற்றிற்கும் ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. காலை நோய், தொற்றுகள், இயக்க நோய், அல்லது வயிற்று காய்ச்சல். ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள் உடலில் உள்ள குறிப்பிட்ட சேர்மங்கள் மற்றும் நரம்பியக்கடத்திகளைத் தடுப்பதன் மூலம் வேலை செய்கின்றன. இந்த கலவைகள் பல நிலைகளில் குமட்டல் மற்றும் வாந்தி போன்ற எதிர்விளைவுகளைத் தூண்டலாம். பல வகையான ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள் உள்ளன, ஏனெனில் ஒவ்வொரு மருந்துக்கும் வெவ்வேறு நிலைகளில் தனிப்பட்ட பயன்பாடுகள் உள்ளன. இது எளிமையானதாகத் தோன்றினாலும், நாம் உணரும் குமட்டல் ஒரு சிக்கலான செயல்முறையாகும். வெவ்வேறு தூண்டுதல்களுக்கு வெவ்வேறு வகையான மருந்துகள் தேவைப்படும்.

பல்வேறு நிலைகளில் ஆண்டிமெடிக் மருந்துகளின் வகைகள்

பின்வரும் வகை ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள் காரணத்தின் அடிப்படையில் குமட்டல் மற்றும் வாந்திக்கு சிகிச்சையளிக்க உதவும்:

1. இயக்க நோய்க்கான ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள்

சில ஆண்டிஹிஸ்டமின்கள் குமட்டல் மற்றும் வாந்தியை இயக்க நோயிலிருந்து தடுக்கும் ஆண்டிமெடிக் விளைவைக் கொண்டுள்ளன. இந்த மருந்துகள் தலையின் இயக்கத்திற்கு உள் காதுகளின் உணர்திறனைக் குறைக்கும். இயக்க நோய்க்கு சிகிச்சையளிக்க ஆண்டிமெடிக்ஸின் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:
 • Dimenhydrinate
 • டிஃபென்ஹைட்ரமைன்
 • மெக்லிசைன்
 • ப்ரோமெதாசின்

2. அறுவை சிகிச்சையின் போது ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள்

அறுவை சிகிச்சையின் போது மயக்க மருந்து பெறும் நோயாளிகள் அடிக்கடி குமட்டல் மற்றும் வாந்தியை அனுபவிக்கின்றனர். இந்த காரணத்திற்காக, பல வகையான ஆண்டிமெடிக் மருந்து குழுக்களும் ஒரு மருத்துவரால் வழங்கப்படலாம். இந்த மருந்துகள் செரோடோனின் ஏற்பி தடுப்பான்கள், டோபமைன் ஏற்பி தடுப்பான்கள் மற்றும் கார்டிகோஸ்டீராய்டுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. அறுவை சிகிச்சையின் போது வாந்தி எதிர்ப்பு மருந்துகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:
 • டெக்ஸாமெதாசோன்
 • டிராபெரிடோல்
 • கிரானிசெட்ரான்
 • மெட்டோகுளோபிரமைடு
 • ஒண்டான்செட்ரான்
அறுவைசிகிச்சையின் போது குமட்டல் மற்றும் வாந்திக்கு சிகிச்சையளிக்க டெக்ஸாமெதாசோன் அடிக்கடி வழங்கப்படுகிறது

3. வயிற்றுக் காய்ச்சலுக்கு ஆண்டிமெடிக் மருந்து

வைரஸ் அல்லது பாக்டீரியா தொற்று காரணமாக வயிறு அல்லது குடல் எரிச்சல் அல்லது வீக்கமடையும் போது வயிற்றுக் காய்ச்சல் அல்லது இரைப்பை குடல் அழற்சி ஏற்படுகிறது. வயிற்று காய்ச்சலின் அறிகுறிகளில் வாந்தியும் ஒன்றாகும், இது கட்டுப்படுத்தப்படாவிட்டால் ஆபத்தானது. வயிற்றுக் காய்ச்சல் உள்ளவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கும் ஆண்டிமெடிக்ஸின் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:
 • சோடியம் சிட்ரேட்
 • பாஸ்போரிக் அமிலம்
 • பிஸ்மத் சப்சாலிசிலேட்

4. கீமோதெரபிக்கு உட்பட்ட நோயாளிகளுக்கு ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள்

புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கான கோமோதெரபி சிகிச்சையானது நோயாளிக்கு குமட்டல் மற்றும் வாந்தியின் பக்கவிளைவுகளை அடிக்கடி ஏற்படுத்துகிறது. இந்த பக்க விளைவுகளைத் தடுக்கவும், புற்றுநோயாளிகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தவும் மருத்துவர்கள் பொதுவாக கீமோதெரபிக்கு முன்னும் பின்னும் ஆண்டிமெடிக் மருந்துகளை பரிந்துரைப்பார்கள். புற்றுநோயாளிகளுக்கான ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள், செரோடோனின் ஏற்பி தடுப்பான் குழுவின் மருந்துகள், டோபமைன் ஏற்பி தடுப்பான்கள், NK1 ஏற்பி தடுப்பான்கள் மற்றும் கார்டிகோஸ்டீராய்டுகள் போன்றவற்றிலும் வேறுபடலாம்.
 • ஆர்வமுள்ள
 • டெக்ஸாமெதாசோன்
 • டோலாசெட்ரான்
 • ஒண்டான்செட்ரான்
 • பலோனோசெட்ரான்
 • ப்ரோக்ளோர்பெராசின்
 • ரோலாபிடண்ட்
 • கிரானிசெட்ரான்

5. கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள்

கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு நன்கு தெரிந்திருக்கலாம் காலை நோய். இந்த நிலை "காலை" என்று அழைக்கப்பட்டாலும், எந்த நேரத்திலும் குமட்டல் மற்றும் வாந்தியால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அறிகுறிகள் மிகவும் கடுமையானதாகவும், கர்ப்பிணிப் பெண்களின் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் தலையிடுவதாகவும் இருந்தால், ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள் மருத்துவரால் கொடுக்கப்படலாம். காலை நோய்க்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான ஆண்டிமெடிக் மருந்துகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகள், அதாவது:
 • Dimenhydrinate
 • ப்ரோக்ளோர்பெராசின்
 • ப்ரோமெதாசின்
 • வைட்டமின் B6
மேலே உள்ள மருந்து விருப்பங்கள் பலனளிக்கவில்லை என்றால், உங்கள் மருத்துவர் மெட்டோகுளோபிரமைடை பரிந்துரைக்கலாம்.

ஒவ்வொரு வகை ஆண்டிமெடிக் மருந்துகளின் பக்க விளைவுகள்

ஆண்டிமெடிக்ஸ் மருந்துகளின் வெவ்வேறு குழுக்களில் இருந்து வரலாம். இந்த மருந்துகளின் குழுக்கள் ஒவ்வொன்றும் சில பக்க விளைவுகளைத் தூண்டும், எனவே மருந்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு அவற்றைப் புரிந்துகொள்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஆண்டிமெடிக் விளைவைக் கொண்ட மருந்துகளின் பல்வேறு குழுக்களின் பொதுவான பக்க விளைவுகள் பின்வருமாறு:
 • ஆண்டிஹிஸ்டமின்கள்: தூக்கம், உலர்ந்த வாய் மற்றும் உலர்ந்த மூக்கு
 • பிஸ்மத் சப்சாலிசிலேட்: இருண்ட மற்றும் கருப்பு மலம் மற்றும் நாக்கு நிறத்தில் மாற்றம்
 • கார்டிகோஸ்டீராய்டுகள்: அஜீரணத்தின் அறிகுறிகள், அதிகரித்த தாகம் மற்றும் பசியின்மை, மற்றும் முகப்பரு
 • டோபமைன் ஏற்பி தடுப்பான்கள்: சோர்வு, மலச்சிக்கல், காதுகளில் சத்தம், உலர் வாய், அமைதியின்மை மற்றும் தசைப்பிடிப்பு
 • NK1 ஏற்பி தடுப்பான்கள்: வாய் வறட்சி, சிறுநீரின் அளவு குறைதல் மற்றும் நெஞ்செரிச்சல்
 • செரோடோனின் ஏற்பி தடுப்பான்கள்: சோர்வு, வறண்ட வாய் மற்றும் மலச்சிக்கல்
தனிப்பட்ட மருந்துகள் மற்றும் மருந்து குழுக்கள் மற்ற பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம், எனவே மேலே உள்ள தகவல்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையை மாற்றாது. [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

SehatQ இலிருந்து குறிப்புகள்

குமட்டல் மற்றும் வாந்தி தாக்குதல் மற்றும் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் தலையிடும் போது ஆண்டிமெடிக் மருந்துகள் உயிர்காக்கும். குமட்டல் மற்றும் வாந்தியின் வெவ்வேறு காரணங்கள் உட்கொள்ளும் மருந்தின் வகையிலும் மாறுபடும், எனவே உங்கள் குமட்டல் மற்றும் வாந்திக்கான காரணத்தை நீங்கள் தெளிவாக அறிந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். மருந்தின் பக்க விளைவுகள் மற்றும் கவனம் செலுத்த வேண்டிய பிற எச்சரிக்கைகள் பற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் விவாதிக்கவும்.