குளுக்கோனோஜெனெசிஸ் என்றால் என்ன? உடலை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க அதன் செயல்பாட்டை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

உடல் செயல்பாடுகளுக்கு உங்களை உற்சாகப்படுத்த பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. சில பிரபலமான வழிகள் கிளைகோலிசிஸ் அல்லது ஆற்றலுக்காக சர்க்கரையின் பயன்பாடு, மற்றும் லிபோலிசிஸ் அல்லது கொழுப்பை ஆற்றலாகப் பயன்படுத்துதல். இருப்பினும், உடல் ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் மற்றொரு அற்புதமான வழி உள்ளது, அதாவது குளுக்கோனோஜெனெசிஸ் மூலம். என்ன மாதிரி?

குளுக்கோனோஜெனெசிஸ் என்றால் என்ன?

குளுக்கோனோஜெனெசிஸ் என்பது உடலில் உள்ள கார்போஹைட்ரேட் அல்லாத சேர்மங்களிலிருந்து குளுக்கோஸின் தொகுப்பு அல்லது உற்பத்தி செயல்முறை ஆகும். பொதுவாக, குளுக்கோனோஜெனிசிஸ் புரதம் அல்லது கொழுப்பை குளுக்கோஸாக (சர்க்கரை) மாற்றுகிறது, இது நமக்கு ஆற்றலாக தேவைப்படுகிறது. குளுக்கோனோஜெனீசிஸ் செயல்முறை முக்கியமாக கல்லீரலில் நிகழ்கிறது. இங்கே, குளுக்கோஸ் மற்ற கார்போஹைட்ரேட் அல்லாத கலவைகள் மற்றும் மூலக்கூறுகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும், அவை:
  • அமினோ அமிலங்கள் (புரதங்கள்)
  • கிளிசரால் (ட்ரைகிளிசரைடுகளின் ஒரு கூறு)
  • லாக்டேட்
  • பைருவேட்
பொதுவாக, நீங்கள் குறைந்த கார்ப் உணவை உட்கொள்ளும்போது குளுக்கோனோஜெனீசிஸ் செயல்முறை ஏற்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், நாம் உண்ணாவிரதம் இருக்கும்போது, ​​பசியுடன் இருக்கும்போது, ​​தீவிர உடற்பயிற்சியின் போது அல்லது அதிகப்படியான புரதத்தை உட்கொண்டால் இந்த வழிமுறை ஏற்படுகிறது.

உடல் செயல்திறனுக்கான குளுக்கோனோஜெனெசிஸ் மற்றும் குளுக்கோஸின் செயல்பாடு

எளிய கார்போஹைட்ரேட்டுகளில் இருந்து எடுக்கப்படும் குளுக்கோஸ் உடலுக்கு முக்கிய ஆற்றல் மூலமாகும் சிலர் கார்போஹைட்ரேட் எதிர்ப்பு உணவுகள் மற்றும் அவற்றின் கூறுகள் (குளுக்கோஸ் உட்பட) இருந்தாலும், குளுக்கோஸ் உண்மையில் உடல் மற்றும் மூளைக்கான முக்கிய ஆற்றல் மூலமாகும். நாம் ஓய்வெடுக்கும்போது, ​​உடலுக்கும் செயல்பட ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. மூளை செயல்பட குளுக்கோஸ் தேவை. ஒரு நாளில், இந்த உறுப்பு சாதாரணமாக செயல்பட 100 கிராம் குளுக்கோஸ் தேவைப்படுகிறது. அதேபோல், உடலுக்கு, குறிப்பாக தசைகளால், அதிக அளவில் குளுக்கோஸ் தேவைப்படுகிறது. குளுக்கோஸ் உடலின் "பிடித்த" ஆற்றல் மூலமாக மாறுகிறது, ஏனெனில் அது விரைவாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். குளுக்கோஸை ஆற்றலாக மாற்றுவது கிளைகோலிசிஸ் எனப்படும் செயல்முறை மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த செயல்பாட்டில், குளுக்கோஸ் பைருவேட் எனப்படும் சிறிய மூலக்கூறுகளாக உடைக்கப்படுகிறது - பின்னர் அவை ஆற்றலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆற்றலுக்கான குளுக்கோஸின் நிலையான விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்காக குளுக்கோனோஜெனீசிஸ் உடலால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. உதாரணமாக, நீங்கள் பசி அல்லது உண்ணாவிரதம் இருக்கும்போது, ​​உங்கள் இரத்த சர்க்கரை அளவு குறைகிறது மற்றும் உங்கள் உடலில் குளுக்கோஸாக உடைக்க கார்போஹைட்ரேட்டுகள் இல்லை. உடல் பின்னர் குளுக்கோனோஜெனீசிஸைக் கட்டளையிடும் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் கிளிசரால் உள்ளிட்ட பிற கார்போஹைட்ரேட் அல்லாத கலவைகளை எடுத்துக் கொள்ளும். கல்லீரலில் குளுக்கோஸ் தயாரிக்கப்பட்டவுடன், இந்த சர்க்கரை இரத்த ஓட்டத்தில் நுழைந்து ஆற்றலாகப் பயன்படுத்த செல்களில் காலியாகிவிடும்.

குளுக்கோனோஜெனீசிஸ் நிலைகள்

குளுக்கோனோஜெனீசிஸ் ஒரு சிக்கலான இரசாயன செயல்முறை ஆகும். எளிமையான சொற்களில், குளுக்கோனோஜெனீசிஸ் பின்வரும் நிலைகளில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது:
  • படி 1: பைருவேட்டை பாஸ்போஎனோல்பைருவிக் அமிலம் அல்லது PEP ஆக மாற்றுதல்
  • நிலை 2: PEP ஐ பிரக்டோஸ்-6-பாஸ்பேட்டாக மாற்றுதல், இது பிரக்டோஸின் வழித்தோன்றல் ஆகும்.
  • நிலை 3 : பிரக்டோஸ்-6-பாஸ்பேட்டை குளுக்கோஸாக மாற்றுதல்
பின்னர், குளுக்கோஸ் ஆற்றலாகப் பயன்படுத்தப்படும்.

மற்ற ஆற்றல் உற்பத்தி செயல்முறைகளிலிருந்து குளுக்கோனோஜெனீசிஸ் எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

கெட்டோசிஸ் மற்றும் கிளைகோஜெனோலிசிஸ் போன்ற பிற பிரபலமான வழிமுறைகளிலிருந்து குளுக்கோனோஜெனெசிஸ் வேறுபடுகிறது.

1. குளுக்கோனோஜெனீசிஸ் மற்றும் கெட்டோசிஸ் இடையே வேறுபாடு

உங்களில் குறைந்த கார்ப் டயட்டில் இருப்பவர்களுக்கு, குறிப்பாக கெட்டோ டயட், கெட்டோசிஸ் என்ற சொல்லைப் பற்றி உங்களுக்குப் பரிச்சயமில்லாமல் இருக்கலாம். போதுமான குளுக்கோஸ் இல்லாதபோது உடலில் ஆற்றலை உற்பத்தி செய்வதற்கான மற்றொரு வழி கெட்டோசிஸ் ஆகும். கெட்டோசிஸில், உடல் கொழுப்பை ஆற்றலாகப் பயன்படுத்தும். இரத்த ஓட்டத்தில் சுற்றும் கீட்டோன் உடல்களிலிருந்து ஆற்றல் வழங்கல் வரும். கீட்டோன் உடல்கள் கீட்டோஜெனீசிஸ் எனப்படும் செயல்முறை மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன, இது கல்லீரல் செல்களிலும் நிகழ்கிறது.

2. குளுக்கோனோஜெனிசிஸ் மற்றும் கிளைகோஜெனோலிசிஸ் இடையே உள்ள வேறுபாடு

இரத்த ஓட்டத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு குறைவாக இருக்கும் போது உடல் செய்யும் மற்றொரு செயல்முறை கிளைகோஜெனோலிசிஸ் ஆகும். கிளைகோஜெனோலிசிஸ் கிளைகோஜன் மூலக்கூறுகளைப் பயன்படுத்துகிறது, அவை பின்னர் குளுக்கோஸாக உடைக்கப்படுகின்றன. கிளைகோஜன் என்பது ஒரு இருப்பு ஆற்றல் மூலக்கூறாக குளுக்கோஸின் சேமிக்கப்பட்ட வடிவமாகும். கிளைகோஜெனோலிசிஸ் குளுக்கோனோஜெனிசிஸிலிருந்து வேறுபடுகிறது, கிளைகோஜெனோலிசிஸ் கிளைகோஜனைப் பயன்படுத்துகிறது. இதற்கிடையில், கார்போஹைட்ரேட் அல்லாத சேர்மங்களைப் பயன்படுத்தி குளுக்கோனோஜெனீசிஸ் உடலால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, கிளைகோஜெனோலிசிஸ் பொதுவாக உணவுக்கு இடையில் அல்லது நீங்கள் தூங்கும் போது ஏற்படுகிறது. இதற்கிடையில், நீங்கள் நீண்ட நேரம் உண்ணாவிரதம் இருக்கும்போது குளுக்கோனோஜெனீசிஸ் ஏற்படலாம். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

SehatQ இலிருந்து குறிப்புகள்

குளுக்கோனோஜெனெசிஸ் என்பது உடலில் உள்ள கார்போஹைட்ரேட் அல்லாத சேர்மங்களிலிருந்து குளுக்கோஸின் தொகுப்பு அல்லது உற்பத்தி செயல்முறை ஆகும். குளுக்கோனோஜெனீசிஸின் இருப்பு, குளுக்கோஸ் உண்மையில் உடலின் விருப்பமான ஆற்றல் மூலமாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது, ஏனெனில் அது பயன்படுத்த எளிதானது. இருப்பினும், உடலில் அதிக குளுக்கோஸ் அளவு ஆபத்தானது என்பதை நினைவில் கொள்வது இன்னும் முக்கியம் - எனவே உணவு நுகர்வு மிதமான, சீரான மற்றும் மாறுபட்டதாக செய்யப்பட வேண்டும்.