உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகளின் இந்த 11 குழுக்களில் எது மிகவும் பயனுள்ளது?

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்கான மருந்துகள் இன்னும் நிபுணர்களால் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏனெனில், உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே வகை மருந்து இதுவரை இல்லை. பொதுவாக, வகுப்பு A உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்றவர்கள் உள்ளனர், ஆனால் அவை குழு B க்கு ஏற்றது அல்ல. மேலும் நேர்மாறாகவும். உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கான மருந்துகளின் வகுப்பு மேலும் பல செயலில் உள்ள பொருட்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் தேர்வு செய்ய பல்வேறு பிராண்டுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு குழுவும் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைப்பதில் செயல்படும் முறையால் வேறுபடுகின்றன.

உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகளின் மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் குழு

உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகளின் பல வகைகளில், டையூரிடிக்ஸ், பீட்டா பிளாக்கர்ஸ், ஏசிஇ இன்ஹிபிட்டர்கள், கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் (சிசிபி) மற்றும் ஆஞ்சியோடென்சின் II ரிசெப்டர் பிளாக்கர்கள் (ஏஆர்பி) போன்ற பல குழுக்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1. டையூரிடிக்ஸ்

டையூரிடிக் மருந்துகள் பெரும்பாலும் தண்ணீர் மாத்திரைகள் என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. ஏனெனில் இந்த மருந்து உடலில் உள்ள அதிகப்படியான சோடியம் மற்றும் தண்ணீரை சிறுநீரின் மூலம் வெளியேற்றி வேலை செய்கிறது. இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும் போது, ​​அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்படும். இரத்த நாளங்களில் திரவத்தின் அளவைக் குறைப்பதன் மூலம், இரத்த அழுத்தமும் குறையும். டையூரிடிக் மருந்துகளின் வகுப்பிற்குள் வரும் உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:
 • அசிடசோலாமைடு
 • குளோர்தலிடோன்
 • ஹைட்ரோகுளோரோதியாசைடு
 • இண்டபாமைடு
 • மெட்டோலாசோன்

2. பீட்டா தடுப்பான்கள்

பீட்டா பிளாக்கர் உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகள் இதயம் மற்றும் இதயத்தின் இரத்த நாளங்களில் அட்ரினலின் விளைவுகளை குறைப்பதன் மூலம் வேலை செய்கின்றன. கூடுதலாக, இந்த மருந்து இதயத் துடிப்பைக் குறைக்கும், மேலும் இதயம் மற்றும் இரத்த நாளங்களில் அதிகப்படியான வேலை அழுத்தத்தைக் குறைக்கும். பீட்டா பிளாக்கர் வகுப்பிற்குள் வரும் மருந்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:
 • அசெபுடோலோல்
 • அட்டெனோலோல்
 • பீடாக்சோலோல்
 • ப்ராப்ரானோலோல்
 • லேபெடலோல்
 • பிசோபிரோலால்
 • பென்புடோலோல்
 • கார்வெடிலோல்
 • மெட்டோப்ரோலால்

3. ACE தடுப்பான்கள்

ஆஞ்சியோடென்சின்-கன்வெர்டிங் என்சைம் (ACE) தடுப்பான்கள் உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகளின் ஒரு வகையாகும், அவை உடலில் ஆஞ்சியோடென்சின் என்ற ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்வதைத் தடுப்பதன் மூலம் செயல்படுகின்றன, இது இரத்த நாளங்களைச் சுருக்கும். இந்த ஹார்மோனின் குறைக்கப்பட்ட அளவுடன், இரத்த நாளங்கள் திறந்திருக்கும், மேலும் அழுத்தம் சாதாரண எண்ணிக்கையில் உறுதிப்படுத்தப்படும். இந்த குழுவில் உள்ள மருந்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:
 • கேப்டோபிரில்
 • பெனாசெப்ரில்
 • எனலாபிரில்
 • ஃபோசினோபிரில்
 • லிசினோபிரில்
 • Moexipril
 • ராமிபிரில்
 • பெரிண்ட்ரோபில்

4. கால்சியம் சேனல் தடுப்பான்கள் (CCB)

வேலை செய்ய, உடலில் உள்ள அனைத்து தசைகளும் தசை செல்களுக்குள் நுழைந்து வெளியேற கால்சியம் தேவை. CCB மருந்துகள் இதய தசை செல்கள் மற்றும் இரத்த நாளங்களில் கால்சியம் உதவுகிறது. இது பின்னர் இதயத்தை இலகுவாக வேலை செய்யும் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் மிகவும் தளர்வானதாக மாறும். இதன் விளைவாக, இரத்த அழுத்தம் குறையும். CCB மருந்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:
 • அம்லோடிபைன்
 • டில்டியாசெம்
 • ஃபெலோடிபைன்
 • இஸ்ரடிபைன்
 • நிகார்டிபைன்
 • நிஃபெடிபைன்
 • நிசோல்டிபைன்
 • வெராபமில்

5. ஆஞ்சியோடெனின் II ஏற்பி தடுப்பான்கள் (ARBs)

ACE தடுப்பான்களைப் போலவே, ARB களும் ஆஞ்சியோடென்சின் என்ற ஹார்மோனிலிருந்து இரத்த நாளங்களைப் பாதுகாப்பதன் மூலம் செயல்படுகின்றன. வேலை செய்ய, இந்த ஹார்மோன் ஒரு ஏற்பியுடன் பிணைக்கப்பட வேண்டும், மேலும் ARB வகை மருந்துகள் அந்த பிணைப்பை நடப்பதைத் தடுக்கும், எனவே இரத்த அழுத்தம் குறையும். ARB மருந்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:
 • காண்டேசர்டன்
 • எப்ரோசார்டன்
 • இர்பேசார்டன்
 • லோசார்டன்
 • டெல்மிசார்டன்
 • வல்சார்டன்
[[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகளின் பிற வகைகள்

மேலே உள்ள உயர் இரத்த அழுத்த மருந்து வகுப்புகள் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைப்பதில் பயனுள்ளதாக இல்லை என்றால், மருத்துவர் மற்ற மருந்துகளை பரிந்துரைக்கலாம், அவை:

1. ஆல்பா தடுப்பான்கள்

இந்த வகை உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகள், சிக்னல் அதன் இலக்கை அடையும் முன், இரத்த நாளங்களைக் கட்டுப்படுத்த நரம்புகளிலிருந்து அனுப்பப்படும் சமிக்ஞையை நிறுத்தும். இதனால், இரத்த நாளங்கள் தளர்வாகவும் திறந்ததாகவும் இருக்கும். இதனால், ரத்த ஓட்டம் சீராகி, ரத்த அழுத்தம் குறையும். இந்த வகை மருந்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:
 • டாக்ஸாசோசின்
 • பிரசோசின்
 • டெராசோசின்

2. ஆல்பா-பீட்டா தடுப்பான்கள்

ஆல்பா-பீட்டா பிளாக்கர் உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகள் ஆல்பா மற்றும் பீட்டா ஏற்பிகளுடன் கேடகோலமைன் ஹார்மோன்களை பிணைப்பதைத் தடுப்பதன் மூலம் ஒருங்கிணைந்த விளைவைக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த மருந்து உங்கள் இதயத் துடிப்பை மெதுவாக்கும், எனவே அது கடினமாக வேலை செய்யாது. ஆல்பா-பீட்டா தடுப்பான்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் கார்வெடிலோல் மற்றும் லேபெடலோல்.

3. மத்திய அகோனிஸ்டுகள்

இந்த வகை உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகள் இதயத் துடிப்பை விரைவுபடுத்தும் மற்றும் இரத்த நாளங்களைச் சுருக்கும் சமிக்ஞையை நிறுத்துவதன் மூலம் வேலை செய்கின்றன. இந்த வகை மருந்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:
 • குளோனிடைன்
 • குவானாபென்ஸ்
 • குவான்ஃபசின்
 • மெத்தில்டோபா

4. வாசோடைலேட்டர்கள்

வாசோடைலேட்டர் உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகள் இரத்த நாளங்களின் சுவர்களில் உள்ள தசைகளை மிகவும் தளர்வாகச் செய்வதன் மூலம் வேலை செய்கின்றன, எனவே அவை அகலமாகவும் இரத்த ஓட்டத்தை சீராகவும் திறக்கும். அதன் மூலம் ரத்த அழுத்தம் குறையும். வாசோடைலேட்டர்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் மினாக்ஸிடில் மற்றும் ஹைட்ராலசைன்.

5. ஆல்டோஸ்டிரோன் ஏற்பி எதிரிகள்

இந்த வகை மருந்துகள் ஆல்டோஸ்டிரோன் எனப்படும் இரசாயனத்தை உடலின் உற்பத்தியைத் தடுப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது. இது உடலில் உருவாகும் திரவத்தின் அளவைக் குறைக்கும், இதனால் உங்கள் இரத்த அழுத்தம் குறையும். இந்த வகை மருந்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகளில் எப்லெரினோன் மற்றும் ஸ்பிரியோனோலாக்டோன் ஆகியவை அடங்கும்.

6. நேரடி ரெனின் தடுப்பான்

நேரடி ரெனின் தடுப்பான்கள் உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகளின் ஒரு புதிய வகை. ரெனின் என்ற வேதிப்பொருளின் உடலின் உற்பத்தியை நிறுத்துவதன் மூலம் இந்த மருந்து செயல்படுகிறது. அந்த வழியில், இரத்த நாளங்கள் விரிவடையும், இதனால் இரத்த அழுத்தம் குறையும். தற்போது சந்தையில் இந்த வகையின் பல மருந்துகள் இல்லை. நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு வகை அலிஸ்கெரின் ஆகும். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

சரியான உயர் இரத்த அழுத்த மருந்து வகையைத் தேர்ந்தெடுப்பது

உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுதல் போன்ற வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் உங்கள் இரத்த அழுத்தத்தில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என்றால் மருத்துவர்கள் பொதுவாக உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகளை பரிந்துரைக்கின்றனர். உங்களுக்கு கிரேடு 1 உயர் இரத்த அழுத்தம் இருந்தால், இது உங்கள் சிஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தம் 160 mmHg க்கும் குறைவாகவும், உங்கள் டயஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தம் 100 mmHg க்கும் குறைவாகவும் இருந்தால், உங்கள் மருத்துவர் பொதுவாக ஒரு வகை மருந்தை மட்டுமே பரிந்துரைப்பார். உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகளில் பல வகைகள் இருப்பதால், எந்த வகை உங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது என்பதை மருத்துவர்கள் உடனடியாக யூகிக்க கடினமாக உள்ளது. வழக்கமாக, மருத்துவர் தியாசைட் வகை டையூரிடிக் அல்லது ACE தடுப்பானைக் கொடுப்பதன் மூலம் தொடங்குவார். கொடுக்கப்பட்ட உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகள் இரண்டு வெவ்வேறு குழுக்களைக் கொண்டிருக்கலாம். இந்த சிகிச்சையானது கூட்டு சிகிச்சை என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே செய்யப்படுகிறது:
 • ஒரு வகை மருந்துடன் சிகிச்சை சிகிச்சை, 2-3 முறை முயற்சித்தாலும், இன்னும் பலன் தரவில்லை
 • சிஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தம் 160 mmHg க்கும் அதிகமாகவும், டயஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தம் 100 mmHg க்கும் அதிகமாகவும் உள்ளது
உங்கள் நிலைக்கு மிகவும் பொருத்தமான மருந்து வகையை மருத்துவர் தேர்ந்தெடுப்பார். எனவே, உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகளை மருந்துச் சீட்டு இல்லாமல் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.