பேரழிவு தணிப்பு மற்றும் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகளின் வரையறை

பேரழிவு தணிப்பு என்பது இயற்கை பேரழிவுகள் மற்றும் அவற்றின் பல்வேறு பாதிப்புகளின் அச்சுறுத்தலில் இருந்து மக்கள் மற்றும் சொத்துக்களுக்கு நீண்டகால அபாயங்களைக் குறைக்க அல்லது அகற்றக்கூடிய ஒரு நிலையான செயலாகும். பேரிடர் தணிப்பு என்பது குடும்பங்கள், வீடுகள், சமூகங்கள் மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகள் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் பேரழிவுகளின் தாக்கத்தைக் குறைப்பதற்காக, தனிநபர் முதல் தேசிய அளவில் பல்வேறு நிலைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஒரு முயற்சியாகும்.

பேரிடர் தணிப்பு நோக்கங்கள் மற்றும் வகைகள்

மனிதர்கள் அல்லது சொத்துக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பல்வேறு இயற்கை பேரிடர்களை கையாள்வதற்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பேரழிவு தணிப்பின் மையமாகும். BPBD கரங்கன்யார் ரீஜென்சியின் அறிக்கை, பேரிடர் தணிப்பின் சில நோக்கங்கள்:
 • இயற்கை பேரழிவுகளால், குறிப்பாக மக்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைக்கவும்.
 • அபிவிருத்தி திட்டமிடலில் முக்கியமான வழிகாட்டியாக மாறுங்கள்.
 • இயற்கை பேரழிவுகளின் தாக்கம் அல்லது ஆபத்தை கையாள்வதிலும் மற்றும் குறைப்பதிலும் பொது அறிவை அதிகரிக்கவும்.
அதன் நோக்கங்களின் அடிப்படையில், இயற்கை பேரழிவு தணிப்பு இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது:
 • பேரழிவு அபாயக் குறைப்பு (DRR) இது பூகம்பங்கள், வெள்ளம், வறட்சி மற்றும் சூறாவளி போன்ற இயற்கை பேரழிவுகளால் ஏற்படும் சேதத்தை தடுப்பு நெறிமுறைகள் மூலம் குறைக்கும் நோக்கம் கொண்டது.
 • பேரிடர் இடர் மேலாண்மை (DRM) ஏற்கனவே ஏற்பட்டுள்ள பேரிடர்களின் அபாயத்தை மேம்படுத்த அல்லது குறைக்க முயற்சிக்கும் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கியது.
மேலும், பல்வேறு இயற்கை பேரிடர்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுக்கவும், சமாளிக்கவும் ஐந்து வகையான பேரிடர் தணிப்பு முறைகள் உள்ளன.

1. உள்ளூர் திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள்

இந்த வகையான இயற்கை பேரழிவு தணிப்பு உள்ளூர் நில பயன்பாடு அல்லது உள்ளூர் சமூகத்தின் இலக்குகள், மதிப்புகள் மற்றும் அபிலாஷைகளை உணர ஒரு விரிவான திட்ட வடிவத்தை எடுக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தில் வெள்ளம் அல்லது நிலச்சரிவு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகள் போன்ற அபாயகரமான பகுதிகளிலிருந்து வளர்ச்சியை வழிநடத்தும் கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் இருக்க வேண்டும். நல்ல திட்டமிடல் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் சொத்துக்களுக்கு இயற்கை பேரழிவுகளின் ஆபத்தை தடுக்கலாம்.

2. கட்டமைப்பு திட்டங்கள்

கட்டமைப்புத் திட்டங்கள், தற்போதுள்ள கட்டமைப்புகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பை மாற்றியமைப்பதை உள்ளடக்கியது, அவற்றை தீங்கு விளைவிப்பதில் இருந்து பாதுகாக்கும் அல்லது அபாயகரமான பகுதியிலிருந்து அவற்றை அகற்றும் நோக்கத்துடன். இது பொது மற்றும் தனியார் ஆகிய முக்கியமான வசதிகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்புகளுக்குப் பொருந்தும். இந்த வகையான இயற்கை பேரிடர் தணிப்பு நடவடிக்கையானது பேரழிவின் தாக்கத்தை குறைக்க மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளை உருவாக்கும் திட்டத்தை உள்ளடக்கியது. உதாரணமாக, உயரமான கடல் அலைகளைத் தடுக்க பூகம்பத்தைத் தாங்கும் கட்டிடங்கள் அல்லது கடல் சுவர்களை உருவாக்குதல்.

3. இயற்கை அமைப்பு பாதுகாப்பு

இயற்கை அமைப்பு பாதுகாப்பு என்பது இயற்கை பேரழிவுகளால் ஏற்படும் சேதம் மற்றும் இழப்பின் அபாயத்தைக் குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு தணிப்பு நடவடிக்கையாகும், அத்துடன் இயற்கை அமைப்புகளின் செயல்பாடுகளை பாதுகாக்க அல்லது மீட்டெடுக்கிறது. இயற்கை அமைப்பு பாதுகாப்பு வடிவத்தில் இயற்கை பேரழிவு தணிப்புக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்:
 • வன மேலாண்மை
 • வண்டல் மற்றும் அரிப்பு கட்டுப்பாடு
 • ஈரநில மறுசீரமைப்பு மற்றும் பாதுகாத்தல்.

4. கல்வித் திட்டம்

பொதுக் கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வைத் தூண்டும் திட்டங்கள் என்பது இயற்கை பேரழிவுகள் மற்றும் அவர்களின் அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கான சாத்தியமான வழிகள் குறித்து குடியிருப்பாளர்கள், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் சொத்து உரிமையாளர்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவதையும், கல்வி கற்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட தணிப்பு நடவடிக்கைகளாகும். பேரழிவு தணிப்பு நடவடிக்கைகளின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்த இந்த வகையான தணிப்பு ஒரு முக்கியமான அடித்தளமாகும்.

5. தயார்நிலை மற்றும் பதில் நடவடிக்கைகள்

இந்த வகையான தயார்நிலை மற்றும் மறுமொழி பேரிடர் தணிப்பு எதிர்கால தயார்நிலை அல்லது பதிலளிப்பதற்கான தேவையை குறைக்கலாம் அல்லது அகற்றலாம். எடுத்துக்காட்டாக, தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு ரேடியோ தகவல் தொடர்பு சாதனங்களை வழங்குதல் அல்லது பேரிடர்களால் பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பாளர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெளியேற்றத் தளங்களை அறிவிப்பதற்கான நடைமுறைகளை உருவாக்குதல். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

இயற்கை பேரழிவு தணிப்பு எடுத்துக்காட்டுகள்

சேதம் மற்றும் உயிர் இழப்புகளை எதிர்நோக்க இயற்கை பேரழிவு தணிப்புக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே உள்ளன.
 • சுனாமி பேரிடர் தணிப்பு: சுனாமியைக் கண்டறிவதற்கான அமைப்பை வழங்குதல் மற்றும் உயிரிழப்புகளைத் தடுக்க எச்சரிக்கைகளை வழங்குதல்.
 • வெள்ளப் பேரிடர் தணிப்பு: நீர்நிலை மேலாண்மை, வெள்ளம் ஏற்படும் போது மின்சாரத்தை நிறுத்துதல் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகளைத் தடுக்க வெள்ளத்திற்குப் பிறகு சுத்தமான தண்ணீரை வழங்குதல்.
 • நிலநடுக்க பேரிடர் தணிப்பு: நிலநடுக்கத்தை எதிர்க்கும் கட்டிடங்களை கட்டவும், பூகம்ப பேரழிவு தணிப்பு உருவகப்படுத்துதல் நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கவும், பூகம்பம் ஏற்படும் போது அமைதியாக இருக்கவும், பூகம்பம் ஏற்பட்ட உடனேயே கட்டிடத்தை விட்டு வெளியேறவும் மற்றும் இடிந்து விழும் சாத்தியமுள்ள கட்டிடங்களை தவிர்க்கவும்.
 • நிலச்சரிவுகளைத் தணித்தல்: முறையான வடிகால் அமைப்புடன் மொட்டை மாடிகளைக் கட்டுதல், மீண்டும் காடுகளை வளர்ப்பது மற்றும் சில சந்தர்ப்பங்களில் இடமாற்றம் செய்தல்.
இயற்கை பேரிடர் தணிப்பு வெற்றிக்கு அரசு முதல் சமூகத்தில் தனிநபர்களின் பங்களிப்பு வரை அனைத்து தரப்பினரின் பங்களிப்பும் தேவைப்படுகிறது. இயற்கை பேரழிவு தணிப்பு உருவகப்படுத்துதல்கள் பொதுவாக பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் அல்லது அலுவலகங்கள் போன்ற பொது இடங்களில் நடைபெறும். செயல்பாடு நடைபெறும் போது, ​​எதிர்கால பேரழிவுகளை எதிர்கொள்ளும் ஏற்பாடாக உருவகப்படுத்துதலில் பங்கேற்பது நல்லது. உடல்நலப் பிரச்சனைகள் குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், SehatQ குடும்ப நலப் பயன்பாட்டில் நேரடியாக உங்கள் மருத்துவரிடம் இலவசமாகக் கேட்கலாம். App Store அல்லது Google Play இல் SehatQ பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கவும்.