மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் 7 காரணிகள்

மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் காரணிகள் பிறப்பிலிருந்தே உள்ளார்ந்தவை. வளர்ச்சியும் மேம்பாடும் மனித வாழ்வில் இணைந்து வருகிறது. வளர்ச்சி என்பது உடலைக் குறிக்கிறது என்றால், வளர்ச்சி என்பது மனித மனதின் பக்கத்தைக் குறிக்கிறது. வளர்ச்சி என்பது பொதுவாக உயரம், எடை மற்றும் அளவு போன்ற உடல் மாற்றங்களைக் குறிக்கிறது. இதற்கிடையில், வளர்ச்சி ஒரு நபரின் தரத்தை, குறிப்பாக முதிர்ச்சியைப் பற்றி அதிகம் பார்க்கிறது. இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் பங்களிக்கிறார்கள் மற்றும் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் பிரிக்க முடியாது.

மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் 7 காரணிகள்

மேலே உள்ள நான்கு காரணிகளை உருவாக்கும் பல விஷயங்கள் உகந்ததாக வளரலாம். இந்த காரணிகள் இயற்கையாகவும் செயற்கையாகவும் இருக்கலாம். இந்த காரணிகளில் சில:
 • சந்ததியினர்

ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனது பெற்றோரிடமிருந்து மரபணு ரீதியாக பெறப்பட்டவன். இது இயற்கையான காரணியாகும், இது மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. உயரம், எடை, உடல் அமைப்பு, கண் நிறம், முடி அமைப்பு, புத்திசாலித்தனம் மற்றும் திறமை போன்ற உடல் பண்புகள் பொதுவாக மரபணுக்களால் சுமக்கப்படுகின்றன. சில நோய்கள் பெற்றோரிடமிருந்தும் பரம்பரையாக வரலாம்.
 • பாலினம்

மனிதர்களின் வளர்ச்சி மற்றும் அடுத்தடுத்த வளர்ச்சியை பாதிக்கும் காரணி பாலினம். ஆண்களும் பெண்களும் நிச்சயமாக உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் வெவ்வேறு வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி செயல்முறைகளைக் கொண்டிருப்பார்கள். பெண்களின் பெரியவர்களாக மாறுவதற்கான வளர்ச்சியும் ஆண்களை விட வேகமாக இருக்கும்.
 • ஹார்மோன்

நிராகரிக்க முடியாத மற்றொரு இயற்கையான உள் காரணி ஹார்மோன்கள். தேவைக்கேற்ப ஹார்மோன்கள் உற்பத்தியாகி விட்டால், உடலின் செயல்பாடுகள் சரியாக இயங்கும். ஹார்மோன் அளவுகள் சமநிலையில் இல்லாவிட்டால், பல்வேறு உடல் செயல்பாடுகள் தடைபடலாம், இது ஒரு நபரின் அசாதாரண வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி, ஹார்மோன் சமநிலையின்மை உடல் மற்றும் மனநலப் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும்.
 • ஊட்டச்சத்து

உகந்த உடல் செயல்பாட்டிற்கு, ஊட்டச்சத்து உட்கொள்ளலும் சமநிலையில் இருக்க வேண்டும். மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் காரணியாக போதுமான ஊட்டச்சத்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இந்த செயல்முறையைத் தடுக்கும். மறுபுறம், சமநிலையற்ற ஊட்டச்சத்துடன் அதிகமாக சாப்பிடுவது உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
 • உடல் செயல்பாடு

ஒரு நபரின் வளர்ச்சிக்கு உடல் செயல்பாடு மிகவும் முக்கியமானது. ஒருவருக்கு நல்ல உடல் உழைப்பு இருந்தால், அவரது தசை வலிமையும், எலும்புத் திணிவும் நன்றாக வளரும். மற்றொரு முக்கிய பங்கு உடலின் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க முடியும், இதனால் கிருமிகளை உகந்த முறையில் எதிர்த்துப் போராட முடியும்.
 • கல்வி

கல்வி, பள்ளி மற்றும் குடும்பம் ஆகிய இரண்டும் ஒரு நபரின் வளர்ச்சியை ஆதரிப்பதில் முக்கியமானது. ஒரு நல்ல கல்வி மன, அறிவுசார், உணர்ச்சி மற்றும் சமூக திறன்களில் நேர்மறையான விளைவை ஏற்படுத்தும். சமூகத்தில் ஒருவரின் பங்கை நிர்ணயிப்பதிலும் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த செயல்முறை குழந்தையின் முதிர்ச்சியை சிறப்பாக வழிநடத்தும்.
 • சுற்றுச்சூழல்

மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும் காரணியாகவும் சுற்றுச்சூழல் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் சமூகம், பொருளாதார திறன், குடும்பம், வீடு, தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள், ஊட்டச்சத்து உட்கொள்ளல், புவியியல் ஆகியவற்றிலிருந்து மிகவும் பரந்தவை. மாசுபாடு மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அம்சங்களின் பங்கை குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. ஆரோக்கியமான சூழல் ஒரு நபரின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியில் நல்ல விளைவை ஏற்படுத்தும். இதற்கு நேர்மாறாக, மோசமான சூழல் மோசமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும்.

மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியின் 4 பகுதிகள்

எளிமையான சொற்களில், மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியின் நான்கு பகுதிகள் உள்ளன. இந்த துறைகள் உடல், அறிவுசார், உணர்ச்சி மற்றும் சமூகம் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கின்றன. நான்கு பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது மற்றும் மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் காரணிகளை தீர்மானிப்பதில் முக்கியமானதாகிறது.

1. உடல்

இயற்பியல் அளவீடு தானாகவே இந்த பிரிவின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை வழங்கும். மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, உடல் வளர்ச்சி என்பது ஒருவரின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் குறிக்கும். உயரம் மற்றும் எடை போன்ற எண்களைக் கொண்டு இதை தரமான முறையில் அளவிடலாம். உடல் வளர்ச்சி என்பது பொதுவாக சில திறன்கள் தேவைப்படும் சிக்கலான செயல்பாடுகளைச் செய்வதற்கான திறன்களைக் குறிக்கிறது. ஒரு நபரின் உடல் வளர்ச்சி பொதுவாக சிறந்த மற்றும் மொத்த மோட்டார் திறன்களுடன் தொடர்புடையது. இந்த திறன் ஒருவரின் தசைகளின் அளவு மற்றும் வலிமையுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும். உடல் வளர்ச்சி ஒரு நபரின் வயதைப் பின்பற்றுகிறது. அறிவுசார் குறைபாடுகள் உள்ளவர்களில், இந்த வளர்ச்சி தடைபடும்.

2. அறிவுஜீவி

மனித வளர்ச்சியும் வளர்ச்சியும் அது கொண்டிருக்கும் அறிவுசார் காரணிகளைப் பொறுத்தது. இது எதையாவது கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒருவரின் திறனைப் பற்றியது. வாழ்க்கையைக் கையாள்வதில் ஒருவர் எவ்வாறு எண்ணங்களையும் யோசனைகளையும் ஒழுங்கமைக்க முடியும் என்பது பற்றியும். ஒருவரின் அறிவுசார் பக்கத்தை வளர்க்க, மொழி மற்றும் தொடர்பு திறன்கள் முக்கியம். கூடுதலாக, அவர் அறிவாற்றல் பக்கத்தை வளர்க்கவும் முடியும். அறிவாற்றல் என்பது தன்னைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தைப் புரிந்து கொள்ள எண்ணங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கும் ஒழுங்கமைப்பதற்கும் ஒரு நபரின் திறன் ஆகும்.

3. உணர்ச்சி

மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியில் உணர்ச்சிக் காரணிகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த திறன் மற்றவர்களிடம் மற்றும் வாழ்க்கையில் பிற விஷயங்களைப் பற்றிய ஒருவரின் உணர்வுகளுடன் தொடர்புடையது. ஒரு நபர் தனது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் விதத்தை வார்த்தைகளில் வெளிப்படுத்தலாம். தனிநபர் இன்னும் குழந்தையாக இருந்தால், உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதில் அவர்களின் மொழித்திறன் இன்னும் குறைவாக இருக்கலாம். குழந்தைகள் உணர்ச்சிவசப்படும்போது, ​​அவர்களின் கட்டுப்பாடு இன்னும் முதிர்ச்சியடையாமல் இருக்கலாம். அவர்கள் அழுவதையும், அடிப்பதையும், சத்தமாகச் சிரிப்பதையும், உதைப்பதையும் நாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும், சோகமாக இருந்தாலும் அல்லது கோபமாக இருந்தாலும் அனுபவிக்கும் சூழ்நிலையைப் பொறுத்து அனைத்து வெளிப்பாடுகளும் தெரிவிக்கப்படும். மிகவும் முதிர்ச்சியடைந்த, பொதுவாக ஒரு நபரின் உணர்ச்சிக் கட்டுப்பாடு சிறப்பாக இருக்கும்.

4. சமூக

ஒருவரின் வாழ்க்கையின் போக்கில் சமூகப் பக்கமும் முக்கியமானது. பல்வேறு சூழல்களிலும் சூழ்நிலைகளிலும் மற்றவர்களுடன் உறவுகளை வளர்ப்பதில் இந்தத் திறன் முக்கியமானது. உணர்ந்தோ அல்லது இல்லாமலோ, ஒரு நபர் சிறு வயதிலிருந்தே சமூக உறவில் இருக்கிறார். இந்த திறன் ஒரு நபரின் வாழ்க்கையில் வெற்றிபெறுவதற்கான நிபந்தனைகளில் ஒன்றாகும் என்று பலர் கருதுகின்றனர். அவரது வாழ்நாளில், ஒரு நபர் இந்த திறனை பல்வேறு வழிகளில் கற்றுக்கொள்வார், அவற்றுள்:
 • மற்றவர்களின் கருத்துகளையும் உணர்வுகளையும் மதிக்கவும்
 • மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்
 • மற்றவர்களுடன் தொடர்புகொள்வது
 • நட்பு
[[தொடர்புடைய கட்டுரை]] மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் காரணிகள் தனித்து நிற்க முடியாது. எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது. மிகவும் முழுமையான மற்றும் நேர்மறையான துணை காரணிகள், சிறந்த முடிவுகளை அடைய முடியும். மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் காரணிகளை மேலும் விவாதிக்க, நேரடியாக மருத்துவரிடம் கேளுங்கள் SehatQ குடும்ப சுகாதார பயன்பாட்டில். இப்போது பதிவிறக்கவும் ஆப் ஸ்டோர் மற்றும் கூகுள் ப்ளே.