11 மனித செரிமான உறுப்புகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன

நாம் உண்ணும் ஒவ்வொரு உணவும் பானமும், அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களையும் உடலால் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் வரை நீண்ட பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த செயல்முறை சிக்கலானது, ஏனெனில் இது மனித உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளைக் கொண்ட செரிமான அமைப்பை உள்ளடக்கியது, வாய் முதல் ஆசனவாய் வரை. இதோ இன்னும் முழுமையான விளக்கம்.

மனித செரிமான அமைப்பு என்ன?

செரிமான அமைப்பு என்பது மனித உடலில் உள்ள உறுப்புகளின் குழுவால் உணவை உடைத்து, அதன் ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சுவதற்காக செயல்படுத்தப்படும் ஒரு செயல்முறையாகும். பெறப்பட்ட ஊட்டச்சத்துக்கள் உடல் முழுவதும் விநியோகிக்கப்படும், அவை ஆற்றலாகப் பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் பிற உறுப்புகளின் செயல்பாட்டை பராமரிக்கும். இதற்கிடையில், உடைக்கவோ, ஜீரணிக்கவோ அல்லது உறிஞ்சவோ முடியாத உணவுக் கழிவுகள் சிறுநீர் கழிக்கும் போது சிறுநீர் அல்லது மலம் கழிக்கும் போது வெளியேற்றப்படும். உணவின் செரிமான அமைப்பு மூளையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, இது மற்ற கூறுகளால் (நரம்புகள், ஹார்மோன்கள் மற்றும் நொதிகள் போன்றவை) உதவுகிறது, இதனால் ஒவ்வொரு உறுப்பின் செயல்பாடும் அவற்றுக்கிடையேயான ஒத்துழைப்பு செயல்முறையும் தொடர்ந்து தாளத்தில் இயங்குகிறது. மனித செரிமான அமைப்பு, உணவு இயக்கத்தை ஒருங்கிணைக்கும் தசைகளின் வரிசையால் ஆதரிக்கப்படுகிறது, இது செயலாக்க செயல்முறையை மென்மையாக்க உதவுகிறது.

மனித செரிமான அமைப்பில் உள்ள உறுப்புகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள்

மனித செரிமான அமைப்பின் முழுமையான விளக்கம் மனித செரிமான அமைப்பு ஒரு நீண்ட திரிக்கப்பட்ட "குழாய்" வடிவத்தில் ஒரு குழாயைக் கொண்டுள்ளது, இது வாய், தொண்டையில் இருந்து வரிசையாகத் தொடங்கி ஆசனவாயில் முடிகிறது. இந்த குழாயில், பித்தப்பை, கல்லீரல் மற்றும் கணையம் போன்ற செரிமானத்திற்கு உதவும் பிற 'துணை' உறுப்புகளும் உள்ளன. இதற்கிடையில், முக்கிய மனித செரிமான உறுப்புகளாக வகைப்படுத்தப்பட்ட உறுப்புகள் இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன, அதாவது திட உறுப்புகள் மற்றும் திடமற்ற உறுப்புகள் (அவை சாக்குகள் போன்ற வடிவத்தில் உள்ளன). திடமற்ற செரிமான அமைப்பில் உள்ள உறுப்புகள் வாய், உணவுக்குழாய், வயிறு, பெரிய குடல், சிறுகுடல் மற்றும் ஆசனவாய். மறுபுறம், திட செரிமான அமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள உறுப்புகள் கல்லீரல், கணையம் மற்றும் பித்தம். பின்வருபவை மனித செரிமான அமைப்பின் உறுப்புகளின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள், மேலிருந்து கீழ் வரை:

1. வாய்

வாய் என்பது மனித செரிமான மண்டலத்தின் நுழைவாயில். நாம் மெல்லும்போது, ​​உணவை ஜீரணிக்கும் செயல்முறை உண்மையில் தொடங்கியது. உணவு வாய்க்குள் நுழைவதற்கு முன்பே, நமது செரிமான அமைப்பு வாயை ஈரமாக்குவதற்கு உமிழ்நீரை சுரக்க தயாராக உள்ளது. அது வாயில் நுழையும் போது, ​​மெல்லும் இயக்கம் உணவை சிறிய துகள்களாக மாற்றும். இதற்கிடையில், உமிழ்நீரில் உள்ள நொதிகள் உணவை நசுக்கலாம், இதனால் பின்னர் செயலாக்குவது எளிதாக இருக்கும். உணவை நசுக்கிய பிறகு, நாக்கு உணவை அதன் அடுத்த இலக்கான தொண்டைக்கு தள்ளும்.

2. தொண்டை

மருத்துவத்தில் குரல்வளை என்று அழைக்கப்படும் இந்த உறுப்பு உணவுக்குழாய்க்குச் செல்ல உணவுப் பயன்படுத்தும் பாதையாகும். தொண்டையில் நசுக்கப்பட்ட உணவு, இரண்டு சாத்தியக்கூறுகள் ஏற்படலாம், அதாவது:
 • உணவு சரியான பாதையில், அதாவது உணவுக்குழாய் மற்றும் பின்னர் வயிற்றுக்கு செல்ல முடியும்.
 • உணவு உண்மையில் சுவாசக்குழாய்க்கு தவறான பாதையில் செல்கிறது. இரண்டாவது சாத்தியக்கூறு நம்மை மூச்சுத் திணற வைக்கிறது.
உணவு தவறான பாதையில் செல்வதைத் தடுக்க, தொண்டையில் ஒரு எபிக்ளோடிஸ் உள்ளது. எபிகுளோடிஸ் என்பது செரிமான மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாகும், இது ஒரு இலை வடிவத்தில் உள்ளது. அதன் செயல்பாடு கிட்டத்தட்ட ஒரு கதவு போலவே உள்ளது, இது தேவைக்கேற்ப திறக்கவும் மூடவும் முடியும்.

3. உணவுக்குழாய்

உணவுக்குழாய் என்பது செரிமான அமைப்பின் ஒரு உறுப்பு ஆகும், இது தசைக் குழாய் போன்ற வடிவத்துடன் தொண்டையிலிருந்து வயிறு வரை நீண்டுள்ளது. பெரிஸ்டால்சிஸ் எனப்படும் அழுத்தும் பொறிமுறையின் மூலம், உணவுக்குழாய் உணவை வயிற்றுக்கு வழங்கும்.

4. வயிறு

மனிதனின் அடுத்த செரிமான அமைப்பு வயிறு. உணவை சேமித்து வைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், உணவை எளிதில் உறிஞ்சும் வடிவத்தில் கலக்கவும் உடைக்கவும் வயிறு ஒரு பங்கு வகிக்கிறது. இந்த செயல்பாடு வயிற்றில் உற்பத்தி செய்யப்படும் என்சைம்கள் மற்றும் அமிலங்களால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. உணவு இரைப்பைக்குப் பிறகு அடுத்த உறுப்புக்குச் செல்லும் போது, ​​அதன் நிலைத்தன்மை ஒரு பேஸ்ட் அல்லது திரவம் போன்றது. [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

5. சிறுகுடல்

வயிற்றில் இருந்து உணவு சிறுகுடலுக்குச் செல்லும். சிறுகுடல் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது:
 • சிறுகுடல் (டியோடெனம்)
 • ஜெஜூனம்
 • இலியம்
கணையம் மற்றும் கல்லீரலால் உற்பத்தி செய்யப்படும் என்சைம்களைப் பயன்படுத்தி இந்த உறுப்பு தொடர்ந்து உணவைச் செயலாக்கும். டியோடெனம் தொடர்ந்து உணவை உடைப்பதற்கும் பதப்படுத்துவதற்கும் பொறுப்பாகும். இதற்கிடையில், ஜெஜூனம் மற்றும் இலியம் ஒரு பங்கு வகிக்கின்றன, இதனால் உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலால் உறிஞ்சப்படுகின்றன. சிறுகுடலில் பெரிஸ்டால்சிஸும் உள்ளது, இது உணவை நகர்த்தி மற்ற மனித செரிமான உறுப்புகளால் வெளியிடப்படும் பொருட்களுடன் கலக்கும்.

6. பெரிய குடல்

அதன் பிறகு, உணவு பெரிய குடலுக்குச் செல்லும். இங்கே நுழையும் உணவு செரிமானத்தின் எச்சங்கள் மற்றும் மலக்குடலுக்கு மாற்றப்படும், பின்னர் ஆசனவாய். ஆனால் அதற்கு முன், எச்சங்களில் உள்ள நீர் அகற்றப்படும், அதனால் நிலைத்தன்மை அடர்த்தியாக இருக்கும். மலக்குடலில் இருந்து அதன் வெளியேற்றத்தைத் தூண்டும் ஒரு இயக்கம் இருக்கும் வரை, மீதமுள்ள உணவு பெரிய குடலில் தொடர்ந்து இருக்கும். பொதுவாக, எஞ்சிய உணவு பெரிய குடல் வழியாக செல்ல சுமார் 36 மணி நேரம் ஆகும்.

7. மலக்குடல்

மலக்குடல் என்பது பெரிய குடலையும் ஆசனவாயையும் இணைக்கும் ஒரு "வெளி" ஆகும். இந்த செரிமான உறுப்பின் செயல்பாடு, மலமாக மாறிய உணவுக் கழிவுகளைப் பெற்று, சேமித்து வைப்பதாகும். மலக்குடலுக்குள் மலம் நுழையும் போது, ​​அந்த பகுதியில் அமைந்துள்ள சென்சார்கள், மலத்தை வெளியேற்ற வேண்டுமா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்க, மூளைக்கு செய்திகளை அனுப்பும்.

8. ஆசனவாய்

மனித செரிமான அமைப்பின் கடைசி கதவு ஆசனவாய். இந்த உறுப்பு தயாராக இல்லாத போது மலக்குடலில் இருந்து மலத்தை வெளியே வைத்திருக்கவும் பிடிக்கவும் பயன்படும் தசைகள் உள்ளன. மேலும், இந்த தசை நாம் தூங்கும் போது தன்னிச்சையாக மலம் கழிப்பதையும் தடுக்கும்.

மனித செரிமான அமைப்பு மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகளுக்கு உதவும் உறுப்புகள்

மேலே உள்ள எட்டு கருவிகளைத் தவிர, மனித செரிமான அமைப்பு வயிற்றுத் துவாரத்தில் அமைந்துள்ள கல்லீரல், கணையம் மற்றும் பித்தம் ஆகிய மூன்று உறுப்புகளாலும் உதவுகிறது.

1. இதயம்

செரிமான அமைப்பில் கல்லீரலுக்கும் பங்கு உண்டு. இந்த உறுப்பு பித்தம் எனப்படும் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறது, இது கொழுப்பை ஜீரணிக்கவும், அதிகப்படியானவற்றை அகற்றவும் பயன்படுகிறது. உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் கல்லீரலால் வடிகட்டப்படும். கூடுதலாக, கல்லீரல் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நச்சுகள் மற்றும் பிற இரசாயனங்களையும் வடிகட்டுகிறது.

2. கணையம்

கணையம் நொதிகளை உற்பத்தி செய்கிறது, பின்னர் அவை டியோடெனத்தில் வெளியிடப்படுகின்றன, இது கொழுப்புகள், புரதங்கள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை வேதியியல் ரீதியாக ஜீரணிக்க உதவுகிறது.

3. பித்தம்

பித்த திரவம் சேமிக்கப்பட்டு பித்தப்பையில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது. கொழுப்பு உணவுகள் டூடெனினத்தில் நுழையும் போது, ​​பித்தப்பை சுருங்குகிறது மற்றும் பித்தத்தை வெளியிடுகிறது.

மனித செரிமான அமைப்பில் ஹார்மோன்கள் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் பங்கு

மனித செரிமான அமைப்பு ஹார்மோன்கள் மற்றும் நரம்புகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதால் நன்றாக வேலை செய்ய முடியும். இரண்டும் ஒரு வகையான சமிக்ஞையை வழங்குகின்றன, இது செரிமான பாதை வழியாக மூளைக்கு செல்கிறது.

1. மனித செரிமானத்தில் ஹார்மோன்களின் பங்கு

மனித செரிமான அமைப்பில் பங்கு வகிக்கும் ஹார்மோன்கள் வயிறு மற்றும் குடலில் காணப்படும் செல்கள் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இந்த ஹார்மோன் செரிமானத்திற்கு உதவும் கூறுகளின் உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது மற்றும் மூளைக்கு திருப்தி மற்றும் பசியின் சமிக்ஞைகளை அனுப்புகிறது. கூடுதலாக, கணையத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஹார்மோன்களும் உள்ளன, அவை செரிமானத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

2. மனித செரிமானத்தில் நரம்பு மண்டலத்தின் பங்கு

உடலில், மைய நரம்பு மண்டலத்தை, அதாவது மூளை மற்றும் முள்ளந்தண்டு வடத்தை, செரிமான அமைப்புடன் இணைத்து அதைக் கட்டுப்படுத்தும் நரம்புகள் உள்ளன. எனவே, நீங்கள் சுவையான உணவைப் பார்க்கும்போது, ​​உங்கள் மூளையில் உள்ள நரம்புகள் உமிழ்நீர் சுரப்பிகளுக்கு சிக்னல்களை அனுப்பி, உண்ணுவதற்குத் தயாராக உங்கள் வாய்வழி குழியை ஈரமாக்குகிறது. கூடுதலாக, செரிமான மண்டலத்தின் சுவர்களில் நரம்புகள் உள்ளன, அவை அந்த பகுதியில் உணவை வேகமாக அல்லது மெதுவாக செயலாக்குவதை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. நரம்புகள் செரிமான மண்டலத்தின் தசைகளுக்கு சமிக்ஞைகளை அனுப்பலாம், சுருங்க அல்லது ஓய்வெடுக்க, குடல் வழியாக உணவை நகர்த்த முடியும்.

மனித செரிமான அமைப்பின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கவும்

உங்கள் செரிமான அமைப்பை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பது செரிமான பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்க உதவும். உங்கள் செரிமான அமைப்பை டிப்-டாப் வடிவத்தில் வைத்திருக்க, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
 • உங்கள் தினசரி மெனுவில் போதுமான பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளைச் சேர்க்கவும். பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் நார்ச்சத்து, தாதுக்கள், என்சைம்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் ப்ரீபயாடிக்குகள் உள்ளன, அவை உங்கள் செரிமான அமைப்பை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும்.
 • முழு தானிய ரொட்டிகள், பாஸ்தா மற்றும் தானியங்களை சாப்பிடுங்கள். ஓட்ஸ் போன்ற தானியங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட உணவுகளை உட்கொள்வது உங்கள் குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களுக்கு உதவும்.
 • தொத்திறைச்சி மற்றும் ஹாட் டாக் போன்ற பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகளைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் அவை செரிமான அமைப்பில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் மாட்டிறைச்சி, பன்றி இறைச்சி மற்றும் ஆட்டுக்குட்டி ஆகியவற்றை உட்கொள்வதையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இந்த இறைச்சிகள் செரிமான அமைப்பை சேதப்படுத்தும் பாக்டீரியாவை கொண்டு செல்லும் வாய்ப்பு அதிகம்.
 • போதுமான கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி கிடைக்கும். பால், டோஃபு மற்றும் தயிர் போன்ற கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள் மற்றும் பானங்களை சாப்பிடுவதை உறுதி செய்வதன் மூலம் செரிமான பிரச்சனைகளைத் தடுக்கலாம்.
 • வைட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் காலை வெயிலில் குளிப்பதும் செரிமான பிரச்சனைகளைத் தடுக்க உதவும்.
 • தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள். உடல் ரீதியாக சுறுசுறுப்பாக இருப்பது உங்கள் செரிமான அமைப்பை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 10-15 நிமிடங்கள் தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்ய முயற்சிக்கவும்.
நீங்கள் அதிக எடை அல்லது எடை குறைவாக இருந்தால், நீங்கள் செரிமான பிரச்சனைகளுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவை உண்பது உங்கள் செரிமான அமைப்பில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை குறைக்க உதவும். உடல் எடையை குறைப்பதில் அல்லது அதிகரிப்பதில் உங்களுக்கு சிக்கல் இருந்தால், அதைப் பற்றி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்பதைப் பற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் பேசுங்கள். [[தொடர்புடைய கட்டுரைகள்]] மனித உடலின் ஒவ்வொரு பகுதியும் மனித செரிமான அமைப்பு உட்பட அதன் செயல்பாடுகளைச் சரியாகச் செய்யக்கூடிய வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மனித செரிமான அமைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் அதன் சொந்த செயல்பாடு உள்ளது, நாம் உட்கொள்ளும் அனைத்து உணவு மற்றும் பானங்களையும் செயலாக்குவதில் வேலையின் தாளத்தை பராமரிக்கிறது. எனவே, ஆரோக்கியமான உணவுகளை உட்கொள்வதன் மூலமும், தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலமும் நீங்கள் அதை பராமரிக்க வேண்டும்.