மனித உடலில் மணிக்கட்டு எலும்புகளின் 4 செயல்பாடுகள்

மணிக்கட்டு எலும்புகளின் முக்கிய செயல்பாடு மணிக்கட்டு மற்றும் விரல்களை நகர்த்த உதவுவதாகும். இது மற்ற திசுக்கள் மற்றும் எலும்புகளுடன் விரல்களை இணைக்க உதவுகிறது. எலும்பு உடற்கூறியலில், இந்த மணிக்கட்டு எலும்பின் இருப்பு உண்மையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும், இதனால் நீங்கள் தினசரி நடவடிக்கைகளைத் தொடரலாம். உடற்கூறியல், செயல்பாடு மற்றும் மணிக்கட்டு எலும்பு கோளாறுகள் பற்றிய விளக்கம் பின்வருமாறு.

மணிக்கட்டு எலும்பின் உடற்கூறியல்

மணிக்கட்டு எலும்புகளின் உடற்கூறியல் ஹெல்த்லைனில் இருந்து மேற்கோள் காட்டி, மணிக்கட்டில் மணிக்கட்டு எலும்புகள் அல்லது கார்பஸ் எனப்படும் 8 சிறிய எலும்புகள் உள்ளன. இது முன்கை, ஆரம் மற்றும் உல்னாவில் இருக்கும் நீண்ட எலும்புகளுடன் இணைகிறது. மணிக்கட்டு அல்லது மணிக்கட்டு எலும்புகளின் வடிவம் சிறிய சதுரங்கள், ஓவல்கள் மற்றும் முக்கோணங்கள். மணிக்கட்டில் உள்ள கொத்துகள் அதை வலுவாகவும் நெகிழ்வாகவும் ஆக்குகின்றன. எட்டு வகையான மணிக்கட்டு எலும்புகள் இங்கே உள்ளன, அவற்றில்:
  • ஸ்கேபாய்டு, கட்டைவிரலின் கீழ் நீண்ட எலும்பு.
  • சந்திரன், ஸ்கேபாய்டுக்கு அருகில் பிறை வடிவமானது.
  • ட்ரேப்சாய்டு, ஸ்கேபாய்டுக்கு மேலேயும் கட்டைவிரலுக்குக் கீழேயும் சதுரமாக உள்ளது.
  • ட்ரேப்சாய்டு, ஆப்பு வடிவ ட்ரேப்சாய்டுக்கு அடுத்தது.
  • தலையெழுத்து, மணிக்கட்டின் நடுவில் ஓவல்.
  • ஹமதே, கையின் சிறிய விரலின் பக்கத்தின் கீழ்.
  • ட்ரிக்வெட்ரம், ஹமேட்டின் கீழ் பிரமிடு.
  • பிசிஃபார்ம், டிரிக்வெட்ரமுக்கு மேலே உள்ள சிறிய வட்ட எலும்பு.
[[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

மணிக்கட்டு எலும்புகளின் செயல்பாடுகள் என்ன?

ஒரு ஆதரவாக மட்டுமல்லாமல், மணிக்கட்டு எலும்பு டைப், உடற்பயிற்சி அல்லது பிற இயக்கங்களைச் செய்யும் திறன் போன்ற தினசரி செயல்பாடுகளை ஆதரிக்கவும் செயல்படுகிறது. மணிக்கட்டு எலும்பு ஒரு சறுக்கும் மூட்டு என்பதால், மனிதர்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் மூட்டு. மனித உடலின் உடற்கூறியலில் மணிக்கட்டு எலும்புகளின் சில செயல்பாடுகள் இங்கே உள்ளன, அதாவது:

1. மணிக்கட்டு இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது

மணிக்கட்டு எலும்புகளின் செயல்பாடு மணிக்கட்டை நகர்த்த உதவுவதாகும். இந்த எலும்பின் காரணமாக நீங்கள் அதை முன்னும் பின்னுமாக, இடது மற்றும் வலது பக்கமாக, மேலும் கீழும் நகர்த்தலாம் மற்றும் சுழற்றலாம். அதற்கு, விரல் மற்றும் உள்ளங்கை ஒருங்கிணைப்பு தொடர்பான செயல்பாடுகளைச் செய்வதில் சிக்கல் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக, ஒரு பந்தை எறிய முயற்சிப்பது, ஒரு கண்ணாடியை உயர்த்துவது, ஒரு பானத்தை ஊற்றுவது, ஒரு கேனின் மூடியை மூடுவது மற்றும் பல. மணிக்கட்டின் செயல்பாடு விரல்களை நகர்த்த உதவுவதாகும்

2. விரல்களின் இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது

மணிக்கட்டின் இயக்கத்திற்கு மட்டுமல்ல, மணிக்கட்டு எலும்பு விரல்களின் இயக்கத்திற்கும் உதவுகிறது. மணிக்கட்டு எலும்புகள் கட்டைவிரல் மற்றும் பிற விரல்களை முன்னோக்கி மற்றும் பின்னோக்கி நகர்த்தவும், இடது மற்றும் வலது பக்கம் செல்லவும் உதவுகின்றன.

3. முன்கை எலும்பை விரல் எலும்புடன் இணைத்தல்

அடுத்து, மணிக்கட்டு எலும்பின் செயல்பாடு கை எலும்புகளுக்கும் முன்கை எலும்புகளுக்கும் இடையிலான இணைப்பாக உள்ளது. கை எலும்புகள் விரல் எலும்புகளைக் கொண்டிருக்கும், முன்கை எலும்புகள் உல்னா மற்றும் நெம்புகோல் எலும்புகளைக் கொண்டிருக்கும். மணிக்கட்டின் மற்றொரு செயல்பாடு திசுக்களை இணைக்கும் இடம்

4. உடல் திசுக்களை கையில் இணைக்கும் இடம்

தசைநாண்கள், நரம்புகள், இரத்த நாளங்கள் மற்றும் தசைநார்கள் போன்ற தசைகள் மற்றும் மென்மையான திசுக்களை இணைக்கும் இடமாகவும் மணிக்கட்டு செயல்படுகிறது. இந்த திசுக்கள் இயக்கம், உணர்வு மற்றும் கைக்கு ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்க உதவுவதில் பங்கு வகிக்கின்றன. [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

குறைபாடுள்ள மணிக்கட்டு செயல்பாடு

மணிக்கட்டு எலும்பு மிகவும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, இது காயம் அல்லது தொந்தரவுக்கு மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியதாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மணிக்கட்டு செயல்பாட்டின் நிலைமைகள் அல்லது கோளாறுகள் பல்வேறு காரணங்களால் ஏற்படலாம், அவை:

1. மணிக்கட்டு முறிவு

மணிக்கட்டு எலும்புகளில் எலும்பு முறிவு வடிவில் ஏற்படும் காயங்கள் மணிக்கட்டு எலும்புகளின் செயல்பாட்டின் மிகவும் பொதுவான கோளாறுகள் ஆகும். மணிக்கட்டு எலும்பு முறிவுகள் அல்லது எலும்பு முறிவுகள் அழுத்தம் அல்லது கடினமான அடிகள், விபத்துக்கள் மற்றும் பலவற்றின் காரணமாக ஏற்படலாம். உங்கள் கைகளை விரித்து விழுந்து இந்த எலும்பு முறிவுகளை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். மணிக்கட்டு எலும்புகள் மாறி ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இருந்தால் இந்த நிலை அதிகரிக்கும். மீண்டும் மீண்டும் அழுத்தம் கொடுப்பதால் மணிக்கட்டு செயல்பாடு பாதிக்கப்படலாம்

2. மீண்டும் மீண்டும் அழுத்தம்

மீண்டும் மீண்டும் அழுத்தம் அல்லது இயக்கம் மணிக்கட்டு எலும்புகளின் செயல்பாட்டை கார்பல் டன்னல் சிண்ட்ரோம் (CTS) தூண்டுவதன் மூலம் பாதிக்கலாம். மணிக்கட்டு சுரங்கப்பாதை மணிக்கட்டு எலும்பில் இருக்கும் தசைநாண்கள் மற்றும் நரம்புகளின் தொகுப்பாகும். அழுத்தத்தின் கீழ் அல்லது தட்டச்சு செய்தல், சில விளையாட்டுகள் போன்ற சில அசைவுகளை மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் போது அது கெட்டியாகி வீக்கமடையலாம்.

3. தசைகள் காயம்

எலும்பு முறிவுகளைத் தவிர, மணிக்கட்டு எலும்புகளின் தசைக் காயங்கள் மணிக்கட்டு எலும்புகளின் செயல்பாட்டைக் குறைக்கும் மற்றொரு பொதுவான காயமாகும். தசை காயங்கள் அல்லது கை சுளுக்கு மணிக்கட்டு எலும்புகளில் வலியை ஏற்படுத்தும். தசைநார்கள் சேதமடைவதே காரணம்.

4. கீல்வாதம்

கீல்வாதம் அல்லது மூட்டு வீக்கம் போன்ற மருத்துவ நிலைகள் மணிக்கட்டு எலும்புகளில் ஏற்படலாம். மூட்டுவலியின் அறிகுறிகள் அல்லது அறிகுறிகள் மூட்டுகளில் வலி மற்றும் விறைப்பு. மணிக்கட்டு எலும்புகளில் உள்ள கீல்வாதத்தின் மிகவும் பொதுவான வகைகள் கீல்வாதம், முடக்கு வாதம் மற்றும் போஸ்ட்ராமாடிக் ஆர்த்ரிடிஸ் ஆகும். மணிக்கட்டு எலும்புகள் வலி அல்லது எரிச்சலுக்கு ஆளாகின்றன, ஆனால் தொடர்ந்து நீட்டுவதன் மூலம் இதைத் தவிர்க்கலாம். சில வலிமை பயிற்சிகளை செய்வதன் மூலம் கை மற்றும் மணிக்கட்டு வலிமையை மேம்படுத்தலாம். கைகள் மற்றும் மணிக்கட்டுகளின் நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் வலிமைக்கு உதவும் விளையாட்டுகளில் ஒன்று யோகா. மணிக்கட்டு எலும்புகளின் செயல்பாட்டைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்பினால், SehatQ குடும்ப நலப் பயன்பாட்டில் நேரடியாக உங்கள் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள். ஆப் ஸ்டோர் மற்றும் கூகுள் பிளேயில் இப்போது பதிவிறக்கவும்.