மனித தோலின் அமைப்பு மற்றும் ஒவ்வொரு செயல்பாடும்

நமது உடலின் மிகப்பெரிய உறுப்பு தோல். முடி, நகங்கள், உடல் சுரப்பிகள் மற்றும் நரம்புகளுடன் சேர்ந்து, மனித தோலின் அமைப்பு அமைப்பை உருவாக்குகிறது. ஊடாடுதல் , இது உடலின் உட்புறத்தை மூடி பாதுகாக்கும் ஒரு அமைப்பாகும். சருமத்தின் அர்த்தம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தாலும், உங்கள் சொந்த உடலின் தோலின் உடற்கூறியல் அமைப்பு பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா? பின்வரும் கட்டுரையில் மேலும் புரிந்துகொள்வோம்.

மனித தோலின் அமைப்பு மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

பட ஆதாரம்: WebMD அடிப்படையில், மனித தோலின் அமைப்பு மூன்று முக்கிய அடுக்குகளைக் கொண்டுள்ளது, அவை ஒன்றையொன்று பூர்த்தி செய்கின்றன, அதாவது மேல்தோல், தோலழற்சி மற்றும் ஹைப்போடெர்மிஸ் (தோலடி). மனித உடலின் உடற்கூறியல் செயல்பாடுகள் என்ன?

1. மேல்தோல்

தோலின் உடற்கூறியல் அடுக்குகளில் ஒன்று மேல்தோல் ஆகும். மேல்தோல் என்பது மனித உடலின் வெளிப்புற தோல் அமைப்பாகும், மேலும் ஒவ்வொரு நாளும் இறந்த சரும செல்கள் உதிர்வதால் எப்பொழுதும் மீளுருவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. மனிதர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் 500 மில்லியன் இறந்த சரும செல்களை உற்பத்தி செய்கிறார்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள், இதனால் தோலின் வெளிப்புற அடுக்கு 25-30 அடுக்கு இறந்த சருமத்தால் நிரப்பப்படுகிறது. இங்குதான் மேல்தோலின் செயல்பாடு செயல்படுகிறது. மேல்தோலின் முக்கிய செயல்பாடுகள்:
 • புதிய தோல் செல்களை உருவாக்கும் . தோல் செல்கள் மேல்தோலின் அடிப்பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட தோல் செல்கள் இறந்த சரும செல்களை மாற்ற ஒரு மாதத்திற்குள் தோலின் வெளிப்புற அடுக்குக்கு தள்ளப்படும்.
 • சருமத்திற்கு நிறத்தைக் கொடுக்கும் . மேல்தோலில் மெலனோசைட்டுகள் உள்ளன, அவை மெலனின் உற்பத்தி செய்யும் செல்கள், தோலின் நிறத்தை கொடுக்கும் நிறமி. புற ஊதா (UV) கதிர்களின் வெளிப்பாட்டிலிருந்து சருமத்தைப் பாதுகாப்பதே மெலனின் செயல்பாடு.
 • கீழ் தோலின் அடுக்கைப் பாதுகாக்கிறது . மேல்தோலின் தோல் அடுக்கு கெரடினோசைட்டுகளை உருவாக்குகிறது, இது பாக்டீரியா, ஒட்டுண்ணிகள், வைரஸ்கள் மற்றும் வறண்ட சருமத்தை ஏற்படுத்தும் வெப்பத்திலிருந்து உடலைப் பாதுகாக்க செயல்படுகிறது.
மேல்தோல் தோலின் ஐந்து துணை அடுக்குகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது:
 • ஸ்ட்ராட்டம் கார்னியம், கெரட்டின் உற்பத்தி செய்யும் மேல்தோலின் மேல் அடுக்கு.
 • ஸ்ட்ராட்டம் லூசிடம், சருமத்தின் அடுக்கு, அதிக கெரட்டின் உற்பத்தி செய்ய செயல்படுகிறது.
 • ஸ்ட்ராட்டம் கிரானுலோசம், அங்கு தோல் செல்கள் கொழுப்பு மற்றும் பிற மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன.
 • ஸ்ட்ராட்டம் ஸ்பினோசம், உருவாகும் கெரடினோசைட்டுகள் டெஸ்மோசோம்கள் எனப்படும் இடைச்செல்லுலார் சந்திப்புகளுடன் பிணைக்கப்படும்.
 • ஸ்ட்ராட்டம் ஜெர்மினேடிவம் (ஸ்ட்ரேட்டம் பாசல்), இதில் கெரடினோசைட்டுகளின் முக்கிய உற்பத்தி.
மேல்தோலின் தோலின் உடற்கூறியல் பெரும்பாலும் கெரடினோசைட்டுகளின் அடுக்குகளால் உருவாகிறது என்றாலும், மேல்தோலின் அடுக்குகளில் கெரடினோசைட்டுகள் அல்லாத பல அடுக்குகள் உள்ளன, அதாவது:
 • மெலனோசைட் செல்கள். மெலனின் உற்பத்தி செய்யும் செல்கள், தோல் நிறத்தை கொடுக்கும் நிறமி. மெலனின் எவ்வளவு அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறதோ, அவ்வளவு கருமையாக இருக்கும்.
 • லாங்கர்ஹான்ஸ் செல்கள். சருமத்தின் பாதுகாப்பு அமைப்பாக செயல்படும் செல்கள்.
 • மேர்க்கெல் செல். தோல் ஏற்பிகளாக செயல்படும் செல்கள்.
மேல்தோலின் அடிப்பகுதியில், பேஸ்மென்ட் சவ்வு எனப்படும் தோலின் மெல்லிய அடுக்கு உள்ளது, இது தோலின் இந்த பகுதியை தோலிலிருந்து பிரிக்கிறது. கேள்விக்குரிய தோலின் பகுதி டெர்மோ-எபிடெர்மல் ஆகும்.

2. தோல்

தோலின் அடுத்த உடற்கூறியல் அடுக்கு தோல் ஆகும். டெர்மிஸ் என்பது மேல்தோலுக்கு அடியில் உள்ள தோலின் அடுக்கு. இரத்த நாளங்கள் மற்றும் நரம்புகள், வியர்வை சுரப்பிகள் மற்றும் எண்ணெய் சுரப்பிகள் (செபாசியஸ் சுரப்பிகள்), மயிர்க்கால்கள் மற்றும் நிணநீர் சேனல்கள் இருப்பதால், சருமத்தின் அடர்த்தியான அடுக்கு சருமமாகும். தோலின் தோல் அடுக்கு பெரும்பாலும் கொலாஜன் எனப்படும் ஒரு வகை புரதத்தால் ஆனது. கொலாஜனின் செயல்பாடு, சருமத்தை மிருதுவாகவும், உறுதியாகவும் காட்டுவதாகும். தோலின் தோலின் பல்வேறு செயல்பாடுகள் பின்வருமாறு:
 • வலி மற்றும் தொடுதலை உணருங்கள் . டெர்மிஸ் லேயரில், தொடுதல், வலி, அரிப்பு, வெப்பம், குளிர் மற்றும் பிறவற்றின் உணர்வுகளை உணர மூளைக்கு சமிக்ஞைகளை அனுப்பும் வகையில் செயல்படும் ஏற்பிகளுடன் கூடிய நரம்பு முனைகள் உள்ளன.
 • வியர்வை மற்றும் எண்ணெய் உற்பத்தி . சருமத்தை ஈரப்பதமாகவும் மென்மையாகவும் வைத்திருக்க உடல் வெப்பநிலை மற்றும் எண்ணெயைக் குறைக்க வியர்வை தேவைப்படுகிறது.
 • முடி வளர . சருமத்தின் சரும அடுக்கில் அமைந்துள்ள மயிர்க்கால்கள் உச்சந்தலையில், முகம் மற்றும் உடல் முழுவதும் வளரும் முடி செல்களை உருவாக்குகின்றன.
 • சருமத்திற்கு ஊட்டமளிக்கும் இரத்தத்தை ஓட்டுகிறது . ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனை வழங்குவதோடு, சருமத்தில் உள்ள இரத்த நாளங்களும் உடல் வெப்பநிலையை சீராக்க உதவுகின்றன. தோல் மிகவும் சூடாக இருந்தால், இரத்த நாளங்கள் வெப்பத்தை வெளியிடுவதன் மூலம் விரிவடையும். குளிர்ச்சியாக இருக்கும்போது, ​​வெப்பத்தை சேமிக்க இரத்த நாளங்கள் சுருங்கும்.
 • தொற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடுங்கள் . தோலின் தோலழற்சி அடுக்கில் உள்ள நிணநீர் நாளங்கள் நோய்த்தொற்றைத் தடுக்க உடலின் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் முக்கிய பகுதியாகும்.

3. ஹைப்போடெர்மிஸ் அல்லது தோலடி அடுக்கு

அடுத்த தோல் உடற்கூறியல் ஹைப்போடெர்மிஸ் அடுக்கு அல்லது தோலடி அடுக்கு அல்லது சப்குட்டிஸ் ஆகும். ஹைப்போடெர்மிஸ் என்பது தோலின் மிகக் குறைந்த அல்லது ஆழமான அடுக்கு ஆகும். தோலடி அடுக்கில், கொழுப்பு திசு, இணைப்பு திசு மற்றும் எலாஸ்டின் (தோல் திசுக்களை நீட்டிய பிறகு அதன் அசல் வடிவத்திற்குத் திரும்ப உதவும் ஒரு வகை புரதம்) உள்ளது. ஹைப்போடெர்மிஸில் உள்ள கொழுப்பு அடுக்கின் செயல்பாடு வெப்பம் மற்றும் குளிர்ச்சியிலிருந்து உடலைப் பாதுகாப்பதாகும், இது ஒரு ஆற்றல் இருப்பு மற்றும் எலும்புகள், தசைகள் மற்றும் உள் உறுப்புகளைப் பாதுகாக்கும் ஒரு குஷன் ஆகும். கொழுப்பைக் கொண்டிருப்பதைத் தவிர, ஹைப்போடெர்மிஸ் தோல் அடுக்கில் பல இரத்த நாளங்களும் உள்ளன. மேலே உள்ள தோலின் மூன்று முக்கிய அடுக்குகளுக்கு கூடுதலாக, தோலின் உடற்கூறியல் அமைப்பு தோலின் மற்ற பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியது, அவை:

4. மயிர்க்கால்கள் மற்றும் முடி தண்டு

மயிர்க்கால்கள் என்பது முடி வளரும் தோலில் சிறிய பாக்கெட்டுகள். மயிர்க்கால்கள் பொதுவாக தோலின் மேல்தோல் மற்றும் தோல் அடுக்குகளில் அமைந்துள்ளன. மயிர்க்கால்களின் செயல்பாடு உச்சந்தலையில், முகம் மற்றும் உடல் முழுவதும் வளரும் முடி செல்களை உருவாக்குவதாகும். முடி உடல் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது மற்றும் சருமத்தை காயங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. மயிர்க்கால்கள் அரேக்டர் பிலி (முடி தசை) தசைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, அவை சிறிய தசைகளாகும், அவை சுருங்கும்போது முடி நேராகி "கூஸ்பம்ப்ஸ்" உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது. இதற்கிடையில், முடி தண்டு என்பது தோல் மேற்பரப்புக்கு மேலே அமைந்துள்ள ஒரு தோல் அமைப்பாகும்.

5. எண்ணெய் சுரப்பிகள் (செபேசியஸ் சுரப்பிகள்)

எண்ணெய் சுரப்பிகள், செபாசியஸ் சுரப்பிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, அவை தோலில் உள்ள சிறிய சுரப்பிகள், அவை சாக்குகள் போல இருக்கும். எண்ணெய் சுரப்பிகளின் செயல்பாடு மயிர்க்கால்களுக்குள் சருமத்தை (எண்ணெய்) வெளியிடுவதும், முடியை ஈரப்பதமாக வைத்திருக்க பூச்சு மற்றும் பாதுகாப்பதும் ஆகும். செபாசியஸ் சுரப்பிகள் தோலின் தோலின் அடுக்கில் அமைந்துள்ளன.

6. வியர்வை சுரப்பிகள்

வியர்வை சுரப்பிகள் மேல்தோல் அடுக்கில் அமைந்துள்ள தோல் அமைப்புகளாகும். பெயர் குறிப்பிடுவது போல, வியர்வை சுரப்பிகளின் செயல்பாடு தோலின் மேற்பரப்பில் ஒரு சிறிய தோலடி அடுக்கு (ஸ்ட்ரேட்டம் கார்னியம்) மூலம் சுரக்கப்படும் வியர்வையை உருவாக்குவதாகும். இரண்டு வகையான வியர்வை சுரப்பிகள் உள்ளன, அதாவது:
 • எக்ரைன் சுரப்பிகள் , அதாவது மனித தோலில் உள்ள முக்கிய வியர்வை சுரப்பிகள். எக்ரைன் சுரப்பிகள் நீர், மணமற்ற திரவத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன, பெரும்பாலும் நீர் மற்றும் சோடியம் குளோரைடு கொண்டது. இந்த வியர்வை சுரப்பிகள் நெற்றியிலும், கைகள் மற்றும் கால்களின் உள்ளங்கைகளிலும் காணப்படுகின்றன.
 • அபோக்ரைன் சுரப்பிகள் , அதாவது பெரிய வியர்வை சுரப்பிகள். பொதுவாக, அக்குள் மற்றும் அந்தரங்கப் பகுதி போன்ற மயிர்க்கால்களைக் கொண்டிருக்கும் உடலின் பகுதிகளில் இது காணப்படும். இந்த வியர்வை சுரப்பிகள் ஒரு வாசனை திரவத்தை உற்பத்தி செய்யும் திறன் கொண்டவை.

7. இரத்த நாளங்கள் மற்றும் நரம்பு முடிவுகள்

சருமத்தில் இரத்த நாளங்கள் உள்ளன, அவை உடலில் இருந்து அகற்றப்படும் கழிவுகள் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடைக் கொண்டு செல்லும் போது சருமத்தை உருவாக்கும் உயிரணுக்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனை வெளியேற்றும். இதற்கிடையில், தொடுதல், வலி, அரிப்பு, கூச்ச உணர்வு, உணர்வின்மை அல்லது எரியும் உணர்வுகள் போன்ற உணர்வுகளை கடத்துவதற்கு நரம்பு முனைகள் செயல்படுகின்றன.

மனித தோலின் பல்வேறு செயல்பாடுகள்

மனித உடலைப் பாதுகாப்பதே தோலின் செயல்பாடாகும்.மனித உடலைப் பாதுகாக்கும் முன் வரிசையாக தோல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. மேலே குறிப்பிட்டுள்ள தோல் கட்டமைப்பின் அடிப்படையில், மனித தோலின் பொதுவான செயல்பாடுகள் இங்கே:

1. உடலைப் பாதுகாக்கவும்

மனித தோலின் மிக முக்கியமான செயல்பாடுகளில் ஒன்று, நோயை உண்டாக்கும் நோய்க்கிருமிகளிடமிருந்து உடலைப் பாதுகாப்பதாகும். நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் லாங்கர்ஹான்ஸ் செல்களின் செயல்பாட்டிலிருந்து இது பிரிக்க முடியாதது.

2. சுவை உணர்வாக

சுவை உணர்வாக மனித தோலின் செயல்பாடு குறைவான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏனென்றால், தோலில் தொடுதல், வெப்பநிலை, அழுத்தம், அதிர்வு மற்றும் காயம் ஆகியவற்றைக் கண்டறியும் திறன் கொண்ட நரம்பு முனைகள் உள்ளன.

3. கொழுப்பு மற்றும் திரவங்களை சேமிக்கும் இடமாக

மனித தோலின் அடுத்த செயல்பாடு கொழுப்பு மற்றும் திரவங்களை சேமிக்கும் இடமாகும். இந்த கொழுப்பின் செயல்பாடு, வெப்பம் மற்றும் குளிரில் இருந்து உடலைப் பாதுகாப்பது, ஆற்றல் இருப்பு மற்றும் உடலில் உள்ள எலும்புகள், தசைகள் மற்றும் உறுப்புகளைப் பாதுகாக்கும் குஷனாகும்.

4. உடல் வெப்பநிலையை சீராக்கவும்

மனித தோலின் செயல்பாடு சாதாரண உடல் வெப்பநிலையை பராமரிப்பதாகும். இதன் பொருள், தோல் மிகவும் சூடாக இருந்தால், வெப்பத்தை வெளியிடும் இரத்த நாளங்கள் விரிவடையும். குளிர்ச்சியாக இருக்கும்போது, ​​இரத்த நாளங்கள் வெப்பத்தை சேமிக்க சுருங்கும், இதனால் உடல் வெப்பநிலை சாதாரணமாக இருக்கும்.

5. மனித தோலின் மற்ற செயல்பாடுகள்

மனித சருமத்தின் மற்றொரு செயல்பாடு, சருமத்தில் இருந்து ஊட்டச்சத்துக்கள் வீணாகாமல் இருக்க தண்ணீரைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதாகும். கூடுதலாக, மனித உடலின் தோல் நீரின் ஆவியாவதைத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் திரவங்களின் வெளியேற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் செயல்படுகிறது. சருமம் உடலுக்கு பயனுள்ள வைட்டமின் டி உருவாகும் இடமாகவும் உள்ளது.

தோலின் உடற்கூறியல் அமைப்பு தொடர்பான நோய்கள்

உடல் கவசமாக தோல் திசுக்களின் செயல்பாடு இருந்தாலும், சருமத்தின் அமைப்பு சீர்குலைந்து, உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும். பொதுவான சில வகையான தோல் நோய்கள் பின்வருமாறு:

1. எக்ஸிமா அல்லது டெர்மடிடிஸ்

தோலழற்சியானது சருமத்தை செதில்களாக ஆக்குகிறது எக்ஸிமா அல்லது டெர்மடிடிஸ் என்பது வீக்கம், அரிப்பு, வறண்ட சருமம் மற்றும் சருமத்தின் சிவத்தல் ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு தோல் நோயாகும். கடுமையான வீக்கமானது செதில், வெடிப்பு, கொப்புளங்கள் போன்றவற்றுக்கு வழிவகுத்து, திரவம் வெளியேறும். பொதுவாக தோல் அழற்சி இரசாயனங்கள், அழுக்கு, தூசி மற்றும் பிறவற்றுடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் தூண்டப்படுகிறது.

2. சொரியாசிஸ்

தடிப்புத் தோல் அழற்சி என்பது ஒரு அழற்சி தோல் நிலை, இது சிவப்பு சொறி போன்ற அறிகுறிகளைக் கொண்டுள்ளது, தோல் உரிக்க எளிதானது, செதில், அடர்த்தியானது மற்றும் வறண்டுவிடும். தடிப்புத் தோல் அழற்சியின் அறிகுறிகள் பொதுவாக இளமைப் பருவத்தில் தோன்றத் தொடங்குகின்றன மற்றும் இது மீண்டும் மீண்டும் வரும் நோயாகும். சொரியாசிஸ் அரிப்பு மற்றும் வலியை ஏற்படுத்தும், மேலும் அடிக்கடி உச்சந்தலையில், முழங்கைகள், முழங்கால்கள் மற்றும் கீழ் முதுகில் தோன்றும். முக்கிய காரணம் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் சீர்குலைவு.

3. முகப்பரு

முகப்பருக்கள் முகம் மற்றும் உடலின் மற்ற பாகங்களில் தோன்றும்.முகப்பரு என்பது சருமத்தில் உள்ள இறந்த செல்கள் மற்றும் அழுக்குகள் படிவதால் துளைகள் அடைக்கப்படும் வரை அதிகப்படியான எண்ணெய் (செபம்) உற்பத்தியால் ஏற்படும் ஒரு தோல் பிரச்சனையாகும். ஆரம்பத்தில், அடைபட்ட துளைகள் கரும்புள்ளிகளாக மாறும். இருப்பினும், அடைபட்ட துளைகளில் வீக்கம் ஏற்படும் போது, ​​முகப்பரு ஏற்படுகிறது.

4. பொடுகு

பொடுகு என்பது உச்சந்தலையின் மேற்பரப்பில் செதில்களின் தோற்றத்தால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு நிலை. செபொர்ஹெக் டெர்மடிடிஸ், சொரியாசிஸ் அல்லது எக்ஸிமா மற்றும் முறையற்ற முடி பராமரிப்பு பழக்கங்களால் பொடுகு ஏற்படலாம். இந்த நிலை பொதுவாக அரிப்புடன் இருக்கும். பொடுகு என்பது ஒரு பொதுவான நிலை மற்றும் அது தொற்றாதது அல்லது ஆரோக்கியத்தில் கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

5. கொதித்தது

கொதிப்புகளில் பொதுவாக சீழ் நிரம்பியிருக்கும்.தோல் சீழ், ​​கொதிப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது சருமத்தின் சில பகுதிகளில் தொற்றுநோயால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு தோல் நிலை, இது சீழ் நிறைந்த கட்டியை ஏற்படுத்துகிறது. சில சமயங்களில் ஒரு சீழ் அல்லது கொதிப்பு நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளால் மட்டும் சிகிச்சையளிக்கப்படாது, ஆனால் சீழ் நீக்க ஒரு கீறல் மூலம் திறக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் ஒரு மருத்துவரால் வடிகட்ட வேண்டும்.

6. மருக்கள்

நோய்த்தொற்றினால் ஏற்படும் தோலில் மருக்கள் வளரும் மனித பாபில்லோமா நோய்க்கிருமி (HPV). இதன் விளைவாக, தோல் செல்கள் விரைவாக தோல் புடைப்புகள் உருவாகின்றன, புடைப்புகள் கரடுமுரடானதாக உணர்கின்றன, மற்றும் அடிக்கடி அரிப்பு. இந்த தோல் நோய் நீண்ட காலம் எடுத்தாலும் தானாகவே போய்விடும். மருந்து மூலம் மருக்களை அகற்றலாம்.

7. படை நோய்

படை நோய் அரிப்பு ஏற்படுகிறது படை நோய் என்பது அரிப்பு மற்றும் தோலில் பெரிய சிவப்பு புடைப்புகள் திடீரென தோன்றும். படை நோய் பொதுவாக ஒரு ஒவ்வாமை எதிர்வினையாக தோன்றும்.

8. செல்லுலிடிஸ்

செல்லுலிடிஸ் என்பது சருமத்தின் தோலழற்சி மற்றும் தோலடி அடுக்கின் அழற்சி நிலை ஆகும். செல்லுலிடிஸ் ஒரு தொற்றுநோயால் ஏற்படலாம், இது வலியுடன் சேர்ந்து அரிப்பு, சிவந்த தோல் மற்றும் சூடாக உணர்கிறது.

9. ஹெர்பெஸ்

ஹெர்பெஸ் என்பது HSV-1 அல்லது HSV-2 வைரஸால் ஏற்படும் தொற்று நோயாகும். இதன் விளைவாக, உதடுகள் அல்லது அந்தரங்கப் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள தோலில் அவ்வப்போது வீக்கம் அல்லது எரிச்சல் தோன்றும்.

10. பாசல் செல் கார்சினோமா

பாசல் செல் கார்சினோமா என்பது தோல் புற்றுநோயின் மிகவும் பொதுவான வகை. இந்த வகை புற்றுநோய் ஆரம்பத்தில் தோலில் ஒரு மச்சம் போன்ற கட்டியாக தோன்றும், இது பெரும்பாலும் சூரிய ஒளியில் வெளிப்படும். பாசல் செல் கார்சினோமா வீரியம் மிக்கதல்ல மற்றும் மிக மெதுவாக உருவாகிறது. விரைவில் கண்டறியப்பட்டால், அடிப்படை செல் புற்றுநோயை குணப்படுத்த முடியும்.

11. மெலனோமா

மெலனோமா என்பது தோல் புற்றுநோயின் மிகவும் ஆபத்தான வகை. மெலனோமா என்பது ஒரு வகை புற்றுநோயாகும், இது பொதுவாக சூரிய ஒளியின் வெளிப்பாட்டின் காரணமாக மனித தோலின் கட்டமைப்பிற்கு சேதம் ஏற்படுகிறது. மெலனோமா மற்றும் தோல் புற்றுநோயின் பிற வடிவங்கள் (பாசல் செல் கார்சினோமா மற்றும் ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா) தவிர, தோலின் கட்டமைப்பைத் தாக்கும் நோய்கள் பொதுவாக உயிருக்கு ஆபத்தானவை அல்ல. இருப்பினும், இந்த நிலை அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும், எனவே சரியான சிகிச்சையைப் பெற தோல் மருத்துவரிடம் உங்கள் தோலைப் பரிசோதிக்க வேண்டும். [[தொடர்புடைய கட்டுரைகள்]] இது தோலின் உடற்கூறியல் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் மற்றும் மிகவும் பொதுவான தோல் நோய்கள். சருமத்தின் உடற்கூறியல் அமைப்பு மற்றும் அதன் செயல்பாட்டை அறிந்துகொள்வதன் மூலம், சரியான தோல் பராமரிப்பு பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் நீங்கள் அதிக கவனத்துடன் இருப்பீர்கள். சருமத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு மற்றும் சரியான தோல் பராமரிப்புப் பொருட்கள் பற்றி உங்களிடம் இன்னும் கேள்விகள் இருந்தால், நேரடியாக மருத்துவரிடம் கேளுங்கள் SehatQ குடும்ப சுகாதார பயன்பாட்டில். எப்படி, இப்போது பதிவிறக்கவும் ஆப் ஸ்டோர் மற்றும் கூகுள் ப்ளே .