வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகள்: பயன்கள், நன்மைகள் மற்றும் பக்க விளைவுகள்

சில காயங்கள் அல்லது நோய்களின் விளைவாக எந்த நேரத்திலும் வலிப்புத்தாக்கங்கள் ஏற்படலாம். கால்-கை வலிப்பு என்பது வலிப்புத்தாக்கங்களைத் திரும்பத் திரும்ப ஏற்படுத்தும் ஒரு நோயாகும். இதைப் போக்க, வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவது பொதுவாக மருத்துவர்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகள் என்றால் என்ன?

வலிப்புத்தாக்கங்கள் வலிப்புத்தாக்கங்கள் அல்லது வலிப்புத்தாக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்தவும் தடுக்கவும் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள். இந்த வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகள் தொடர்ந்து வலிப்புத்தாக்கங்களுக்கும் சிகிச்சையளிக்க முடியும். வலிப்பு என்பது கட்டுப்பாடற்ற தசை விறைப்பு மற்றும் பிடிப்புகள் ஏற்படும் போது ஏற்படும் நிலைகள், அதைத் தொடர்ந்து சுயநினைவு இழப்பு. இந்த நிலை பெரும்பாலும் பல நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கும் ஜெர்க்கி இயக்கங்களுடன் சேர்ந்துள்ளது. ஆண்டிகான்வல்சண்ட் மருந்துகள் மூளையில் மின் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க உதவுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன, இதுவரை வலிப்புத்தாக்கங்கள் கால்-கை வலிப்புக்கு ஒத்ததாக இருக்கின்றன. அதனால்தான் இந்த மருந்துகள் ஆண்டிபிலெப்டிக் மருந்துகள் அல்லது வலிப்பு மருந்துகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், வலிப்பு வலிப்பு நோயைத் தவிர வேறு ஏதாவது காரணமாக இருக்கலாம். வலிப்புத்தாக்கங்களுக்கான சில பொதுவான காரணங்கள் பின்வருமாறு:
 • அதிக காய்ச்சல்
 • டெட்டனஸ்
 • மிகவும் குறைந்த இரத்த சர்க்கரை
கால்-கை வலிப்பில், மூளையின் மின் அமைப்பில் ஏற்படும் இடையூறுகள் காரணமாக வலிப்புத்தாக்கங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கின்றன. வலிப்பு நோய்க்கு வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகள் பெரும்பாலும் பரிந்துரைக்கப்பட்டாலும், அவை வலிப்பு நோயை முழுமையாக குணப்படுத்தாது. இந்த வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகள் ஏற்படும் வலிப்புத்தாக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. வலிப்புத்தாக்க மருந்துகளின் செயல்பாட்டின் வழிமுறையானது நரம்புகளின் தூண்டுதலை (உற்சாகம்) அடக்குவது, வலிப்புத்தாக்க நடவடிக்கையின் சாத்தியத்தை குறைப்பதாகும். வலிப்புத்தாக்கங்கள் தவிர, வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகள் பின்வரும் நிபந்தனைகளிலும் பயன்படுத்தப்படலாம்:
 • நரம்பியல் வலி
 • ஒற்றைத் தலைவலி
 • மனநோய்
[[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்து வகை

வலிப்புத்தாக்க மருந்துகளில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன, அவை: வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகள் (AEDs) குறுகிய நிறமாலை மற்றும் பரந்த நிறமாலை, பின்வருபவை இரண்டின் விளக்கமாகும்.

1. ஆண்டிபிலெப்டிக் மருந்துகள் (AEDs) குறுகிய நிறமாலை

குறுகிய-ஸ்பெக்ட்ரம் AED கள் மூளையின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வழக்கமான அல்லது பகுதியளவு வலிப்புத்தாக்கங்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கவும் தடுக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த வகுப்பில் உள்ள சில வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகள் பின்வருமாறு:
 • கார்பமாசெபைன் (கார்பட்ரோல், டெக்ரெட்டோல், எபிடால், ஈக்வெட்ரோ)
 • எஸ்லிகார்பசெபைன் (ஆப்டியம்)
 • எதோசுக்ஸைமைடு (ஜரோன்டின்)
 • எவரோலிமஸ் (அஃபினிட்டர், அஃபினிட்டர் டிஸ்பர்ஸ்)
 • கபாபென்டின் (நியூரோன்டின்)
 • லாகோசமைடு (விம்பாட்)
 • ஆக்ஸ்கார்பஸெபைன் (டிரைலெப்டல், ஆக்ஸ்டெல்லர் எக்ஸ்ஆர்)
 • பெனோபார்பிட்டல்
 • ஃபெனிடோயின் (டிலான்டின், ஃபெனிடெக்)
 • ப்ரீகாபலின் (லிரிகா)
 • தியாகபைன் (காபிட்ரில்)
 • விகாபட்ரின் (சப்ரில்)

2. ஆண்டிபிலெப்டிக் மருந்துகள் (AEDs) பரந்த நிறமாலை

மூளையின் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்படும் வலிப்புத்தாக்கங்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கவும் தடுக்கவும் பரந்த-ஸ்பெக்ட்ரம் AED கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பரந்த-ஸ்பெக்ட்ரம் ஆண்டிபிலெப்டிக் மருந்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:
 • அசிடசோலாமைடு
 • பிரிவாராசெட்டம் (பிரிவியாக்ட்)
 • கன்னாபிடியோல் (அபிடியோலெக்ஸ்)
 • செனோபாமேட் (எக்ஸ்கோப்ரி)
 • க்ளோபாசம் (சிம்பாசன்)
 • குளோனாசெபம் (க்ளோனோபின்)
 • க்ளோராஸ்பேட் (டிரான்க்ஸீன்)
 • டயஸெபம் (வேலியம்)
 • Divalproex (டெபாகோட்)
 • ஃபெல்பமேட் (ஃபெல்படோல்)
 • ஃபென்ஃப்ளூரமைன் (ஃபிண்டெப்லா)
 • லாமோட்ரிஜின் (லாமிக்டல்)
 • லெவெடிராசெட்டம் (கெப்ரா)
 • லோராசெபம் (அடிவன்)
 • Methsuximide (செலோடின்)
 • பெரம்பனெல் (Fycompa)
 • ப்ரிமிடோன் (மைசோலின்)
 • ருஃபினமைடு (பன்சல்)
 • ஸ்டைரிபென்டோல் (டயகோமிட்)
 • டோபிராமேட் (டோபமேக்ஸ்)
 • வால்ப்ரோயிக் அமிலம்
 • சோனிசமைடு (Zonegran)

வலிப்பு எதிர்ப்பு பக்க விளைவுகள்

இந்த வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகள் நடுக்கம் உட்பட பக்க விளைவுகளையும் கொண்டிருக்கின்றன, வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகளின் பயன்பாடு மற்ற மருந்துகளுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம் மற்றும் சில நிபந்தனைகளையும் கூட ஏற்படுத்தும். அதனால்தான் உங்கள் உடல்நிலை, நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்துகள் அல்லது சப்ளிமெண்ட்ஸ் மற்றும் சில மருந்துகளுக்கு ஒவ்வாமை பற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்க வேண்டியது அவசியம். எடுத்துக்காட்டாக, வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகள் கர்ப்பிணிப் பெண்களால் எடுக்கப்படக்கூடாது, ஏனெனில் அவை பிறப்பு குறைபாடுகள், வளர்ச்சி தாமதங்கள், மைக்ரோசெபாலி மற்றும் முக குறைபாடுகள் ஆகியவற்றின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும். ஆராய்ச்சியில் வெளியிடப்பட்டது தி அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் ஜெரியாட்ரிக் பார்மகோதெரபி இந்த வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்து எலும்பு தாது அடர்த்தி குறைதல் மற்றும் எலும்பு முறிவு அபாயத்தை அதிகரிக்கும் வடிவில் பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று குறிப்பிட்டார். வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகளின் பக்க விளைவுகளாக பின்வரும் நிபந்தனைகளையும் நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்:
 • ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்
 • கல்லீரல் நோய்
 • சிறுநீரக நோய்
 • மனநல குறைபாடு
 • எடை இழப்பு
 • இரட்டை பார்வை
 • நடுக்கம்
 • தலைவலி
 • மயக்கம்
 • பலவீனமான
 • தூக்கம்
 • குமட்டல்
 • தூக்கி எறியுங்கள்
உங்கள் மருத்துவர் இயக்கியபடி இந்த மருந்தை உட்கொள்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். மருந்துகளின் நிர்வாகத்தில் மருத்துவரின் கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது பக்க விளைவுகளை குறைக்க உதவும்.

SehatQ இலிருந்து குறிப்புகள்

வலிப்புத்தாக்கங்கள் அல்லது வலிப்பு என்பது திடீரென வரக்கூடிய நிலைகள், குறிப்பாக கால்-கை வலிப்பு உள்ளவர்களுக்கு. வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகளை வழங்குவது எதிர்பார்ப்பின் ஒரு வடிவமாக இருக்கலாம். நிச்சயமாக, இந்த வலிப்புத்தாக்கத்தின் நிர்வாகம் மருத்துவரின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு கால்-கை வலிப்பு இருந்தால், நெருங்கிய உறவினர் அல்லது யாருடன் அடிக்கடி பழகுகிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அந்த வகையில், வலிப்பு ஏற்பட்டால் கையாள வேண்டிய வழிமுறைகளை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகளை உட்கொண்ட பிறகு மேலே உள்ள ஏதேனும் பக்கவிளைவுகளை நீங்கள் சந்தித்தால் உடனடியாக உங்கள் மருத்துவரை அழைக்கவும். நீங்கள் ஆன்லைனில் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறலாம் நிகழ்நிலை அம்சங்களைப் பயன்படுத்தவும் மருத்துவர் அரட்டை SehatQ குடும்ப சுகாதார பயன்பாடு மூலம். பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கவும் ஆப் ஸ்டோர் மற்றும் கூகிள் விளையாட்டு இப்போது!