நிரந்தர மற்றும் நீக்கக்கூடிய பற்களின் வகைகளின் விளக்கம்

தற்போது, ​​முதியோர்கள் அல்லது முதியோர்களுக்கான சிகிச்சையாக செயற்கைப் பற்கள் அல்லது பற்கள் இன்னும் ஒத்ததாக இருக்கலாம். உண்மையில், எந்த வயதிலும் நீங்கள் நிரந்தர பற்களை இழந்தாலும், செயற்கைப் பற்கள் இன்னும் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. பல்வேறு வகையான பல்வகைப் பற்கள் உள்ளன, அவை இரண்டு முக்கிய குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன, அதாவது நிரந்தரப் பற்கள் மற்றும் நீக்கக்கூடிய பற்கள். இரண்டிற்கும் அவற்றின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் உள்ளன. செயற்கைப் பற்களின் வகையைத் தேர்ந்தெடுப்பது பயனரின் நிலைக்கு ஏற்ப செய்யப்படலாம். செயற்கைப் பற்களை நிறுவுவது உண்மையில் அழகியல் காரணங்களுக்காக மட்டுமல்ல. பெறக்கூடிய பிற நன்மைகள் உள்ளன, அவற்றில் ஒன்று முன்னாள் நிரந்தரப் பற்களின் காலி இடத்தைப் பற்களால் நிரப்புவதன் மூலம்.

இயற்கையான பற்கள் உதிர்ந்து விடும் போது பற்களை நிறுவுவதன் முக்கியத்துவம்

பற்கள் பற்கள் இல்லாமல் இருக்க செயற்கைப் பற்கள் பொருத்தப்பட வேண்டும்.சிறு வயதில் இருந்த பால் பற்களிலிருந்து வேறுபட்டு, இயற்கையான பற்கள் உதிர்ந்தால், அதற்கு பதிலாக வேறு பற்கள் வளராது. எனவே, பின்வரும் காரணங்களுக்காக பல்வகைகளை நிறுவுவது அவசியம்.

1. அதனால் "பல் இல்லாமல்" பார்க்க வேண்டாம்

பற்களை நிறுவுவதற்கான முக்கிய காரணம் பொதுவாக அழகியல் விஷயம். அது தவறில்லை. ஏனெனில் பற்கள் காணாமல் போவதால் சிலருக்கு தன்னம்பிக்கை குறையும். பல் இல்லாத பற்கள் தொந்தரவான தோற்றத்தையும் கருதலாம்.

2. அதனால் அருகில் உள்ள பற்கள் பல் இல்லாத இடத்திற்கு மாறாது

தாடையில் ஒரு காலி இடம் இருக்கும்போது, ​​இயற்கையான பற்கள் காலி இடத்திற்கு மாறலாம். அதற்கு அடுத்துள்ள இயற்கையான பல் பக்கவாட்டாக மாறக்கூடும், மேலும் அதற்கு மேல் அல்லது கீழே உள்ள பற்கள் மேலே அல்லது கீழ்நோக்கி நகர்த்தலாம், அதே போல் வெற்று திசையிலும். காலப்போக்கில், இது பற்களின் அமைப்பை குழப்பமடையச் செய்யலாம்.

3. அதனால் மாஸ்டிகேட்டரி செயல்பாடு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும்

உதாரணமாக, நீங்கள் முன்பல்லை இழந்தால், உணவைக் கடிக்க பின்புறத்தில் உள்ள மற்ற பற்களைப் பயன்படுத்துவீர்கள். அதேசமயம் முதுகுப் பற்களின் செயல்பாடு மெல்லுவது, கடித்தல் அல்ல. நேர்மாறாக. நீங்கள் மோலாரைக் காணவில்லை என்றால், உணவை மெல்லவும், உண்மையில் மெல்லாத மற்ற பற்களைப் பயன்படுத்தவும் உங்களுக்கு கடினமாக இருக்கும்.

தேர்ந்தெடுக்கும் பற்களின் வகைகள்

நீங்கள் தேர்வு செய்யக்கூடிய பல வகையான பல்வகைகள் உள்ளன. வாய்வழி குழியின் நிலைக்கு ஏற்ப மிகவும் பொருத்தமான வகையைத் தீர்மானிக்க, நீங்கள் முதலில் ஒரு பல் மருத்துவரை அணுக வேண்டும். பொதுவாக, பல்வகைப் பற்களுக்கு இரண்டு பெரிய குழுக்கள் உள்ளன, அதாவது நீக்கக்கூடிய பற்கள் மற்றும் நிரந்தரப் பற்கள். பின்னர், இரண்டு வகைகளையும் மீண்டும் பல வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். நீங்கள் தேர்வுசெய்யக்கூடிய நீக்கக்கூடிய பற்களின் வகைகள் இங்கே உள்ளன.

1. அக்ரிலிக் செய்யப்பட்ட பகுதிப் பற்கள்

இடது மற்றும் வலது மேல் கடைவாய்ப்பற்களுக்கான பகுதிப் பற்கள் அல்லது அக்ரிலிக் செயற்கைப் பற்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பற்கள் மட்டும் இல்லாவிட்டால், பகுதிப் பற்கள் நிறுவப்படும். பகுதிப் பற்கள் அக்ரிலிக் பொருட்களால் கம்பிகளைக் கொண்டு தாடையில் மீதமுள்ள பற்களுடன் இணைக்கப்படுகின்றன.

2. நெகிழ்வான பொருட்களால் செய்யப்பட்ட பகுதிப் பற்கள்

கீழ் இடது மற்றும் வலது கடைவாய்ப்பற்களுக்கு நெகிழ்வான பொருட்களால் செய்யப்பட்ட செயற்கைப் பற்கள், இந்த வகைப் பற்கள், அக்ரிலிக் மூலம் செய்யப்பட்ட செயற்கைப் பற்களை ஒத்த வடிவத்தில் இருக்கும். இது மிகவும் நெகிழ்வான பொருளுடன், கம்பி தேவையில்லை, இதனால் இந்த கருவி ஈறுகளில் ஒட்டிக்கொள்ளும். இந்தப் பற்கள் மெல்லியதாக இருக்கும், மேலும் அவை உங்கள் ஈறுகளின் நிறத்துடன் பொருத்த எளிதாக இருக்கும். எனவே, அக்ரிலிக் செயற்கைப் பற்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​இந்த வகைப் பற்கள், அழகியல் ரீதியாக சிறப்பாக இருக்கும்.

3. முழு செயற்கைப் பல்

அக்ரிலிக் பொருட்களால் செய்யப்பட்ட முழுப் பற்கள் மேல் தாடை, கீழ் தாடை அல்லது இரண்டு தாடைகளிலும் உள்ள அனைத்துப் பற்களையும் இழந்தால் நிறுவப்படும் பற்கள் முழுப் பற்கள் ஆகும். இந்த வகைப் பற்கள் பொதுவாக வயதானவர்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முழுப் பொய்ப்பற்கள், அக்ரிலிக் அல்லது மிகவும் நெகிழ்வான மற்ற பொருட்களால் செய்யப்படலாம். மேலே உள்ள மூன்று வகைகளுக்கு கூடுதலாக, உலோக சட்டப் பற்களையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஆனால் இந்த நேரத்தில், இந்த வகை மிகவும் அரிதாகவே செய்யப்படுகிறது, ஏனெனில் இது அழகாக இல்லை என்று கருதப்படுகிறது. நிரந்தர போலிகளைப் பொறுத்தவரை, நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இரண்டு வகைகள் இங்கே.

1. பொருத்தப்பட்ட பற்கள் (பல் உள்வைப்பு)

பொருத்தக்கூடிய பற்கள் உள்வைப்புகளில், அறுவை சிகிச்சை மூலம் தாடை எலும்பில் பொருத்தப்பட்ட உள்வைப்புகளில் செயற்கைப் பற்கள் வைக்கப்படுகின்றன. ஒரு பல் அல்லது காணாமல் போன பற்கள் அனைத்தையும் மாற்றுவதற்கு உள்வைப்புகள் பயன்படுத்தப்படலாம்.

2. பல் பாலம் (பல் பாலம்)

கீழ் கடைவாய்ப்பற்களில் ஒன்றை மாற்றுவதற்கான பாலம் பற்கள், இந்த வகைப் பற்கள் பெரும்பாலும் நிலையான பற்கள் (ஜிடிசி) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. GTC நிரந்தரப் பற்களில் பொருந்துகிறது, ஏனெனில் அவை நிரந்தரமாக அருகிலுள்ள பற்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் கடைவாய்ப்பற்களில் ஒன்று காணவில்லை என்றால், நீங்கள் ஒரு பாலப் பற்களை மாற்ற விரும்பினால், இந்த வகைப் பற்கள் ஒரு வரிசையில் மூன்று பற்கள் இருக்கும். காணாமல் போன கடைவாய்ப்பற்களுக்கு மாற்றாக, நடுவில் உள்ள ஒரு பல் முழுமையான பல்லை உருவாக்கும். இதற்கிடையில், பக்கங்களில் உள்ள இரண்டு பற்கள் காணாமல் போன கடைவாய்ப்பற்களுக்கு அடுத்த பற்களுடன் நிரந்தரமாக பிணைக்கப் பயன்படுகின்றன.

பல்வகைகளை நிறுவும் செயல்முறை

பொதுவாக, பற்களை வாய்வழி குழிக்குள் முழுமையாக வைக்க இரண்டு முதல் மூன்று வாரங்கள் ஆகும். வகையைப் பொறுத்து பல்வகைகளை நிறுவும் செயல்முறை வேறுபட்டதாக இருக்கும். அகற்றக்கூடிய பற்களுக்கு, சாதனத்தை நிறுவுவதற்கு முன், பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
 • ஒரு பல் மருத்துவரால் வாய்வழி குழியின் முழுமையான பரிசோதனை.
 • பற்கள் மற்றும் எலும்புகளின் நிலையை இன்னும் விரிவாகக் காண X-கதிர்களை எடுத்துக்கொள்வது.
 • பல்லின் வேர் இன்னும் இருந்தால், அதை முதலில் பிரித்தெடுக்க வேண்டும்.
 • தாடை சுத்தம் செய்யப்பட்ட பிறகு, பற்களின் தோற்றம் ஒரு சிறப்புப் பொருளைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
 • செய்யப்பட்ட பல் பதிவுகளைப் பயன்படுத்தி ஆய்வகத்தில் செயற்கைப் பற்களை உருவாக்குதல்.
 • பற்களின் பல் மருத்துவம்.
இதற்கிடையில், பாலம் பற்கள், செயல்முறை கிட்டத்தட்ட அதே தான். இருப்பினும், இந்த வகை கருவியை நிறுவுவதில், பற்களின் அடுக்கைக் குறைக்க வேண்டியது அவசியம், இது ஒரு பர்ஸைப் பயன்படுத்தி பற்களுக்கு ஆதரவாகப் பயன்படுத்தப்படும். உள்வைப்பு பொருத்துதலுக்கான தயாரிப்பில், பல்வகைகளை நிறுவுவதற்கு முன், உள்வைப்பு கப்ளர் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும். உள்வைப்பு அறுவை சிகிச்சையிலிருந்து திசு முழுமையாக குணமடைந்த பிறகு புதிய பல்வகைகளை வைக்கலாம்.

வகையின் அடிப்படையில் பல்வகை நிறுவலின் விலை

பல்வகைப் பற்களை நிறுவுவதற்கான செலவு வகையைப் பொறுத்து மாறுபடும். அக்ரிலிக் செய்யப்பட்ட நீக்கக்கூடிய பல்வகைப் பற்கள் மற்ற வகைகளுடன் ஒப்பிடும்போது மலிவான விலையில் இருக்கும். மேலும் காணாமல் போன பற்கள் அல்லது காணாமல் போன பற்கள், பற்களின் விலையும் அதிகமாக இருக்கும். இம்ப்லாண்ட் செயற்கைப் பற்களை விட பிரிட்ஜ் செயற்கைப் பற்கள் விலை குறைவு. உள்வைப்புகள் நிறுவுவதற்கு மிகவும் விலையுயர்ந்த பல்வகை வகையாகும்.

BPJS Kesehatan உடன் செயற்கைப் பற்களுக்கு பணம் செலுத்துதல்

செயற்கைப் பற்களை நிறுவுவதற்கான செலவைக் குறைக்க, பின்வரும் நிபந்தனைகளுடன் BPJS Healthஐப் பயன்படுத்தலாம்.
 • செயற்கைப் பற்களை நிறுவுவதற்கான செலவு முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட வரம்புக்கு ஏற்ப உதவும், மேலும் இது முற்றிலும் இலவசம் அல்ல.
 • செயற்கைப் பற்களை உருவாக்குவதற்கான சேவைகள் முதல் நிலை சுகாதார வசதிகள் அல்லது மேம்பட்ட சுகாதார வசதிகளில் மேற்கொள்ளப்படலாம்.
 • செயற்கைப் பற்களை மாற்றுவதற்கான அதிகபட்சக் கட்டணம் IDR 1,000,000 ஆகும், ஒவ்வொரு தாடைக்கும் அதிகபட்ச விகிதம் IDR 500,000 ஆகும்.
 • விடுபட்ட பற்களின் எண்ணிக்கை 1-8 பற்கள் எனில், ஒரு தாடைக்கு IDR 250,000 ரூபாய் செலவாகும்.
 • காணாமல் போன பற்கள் 9-16 பற்கள் என்றால், ஒரு தாடைக்கு IDR 500,000 மாற்று செலவு ஆகும்.
எடுத்துக்காட்டாக, 1 மாக்சில்லரி பல் மற்றும் 1 தாடைப் பற்களை மாற்றுவதற்கு, மாற்றுவதற்கான செலவு ஐடிஆர் 500,000 ஆகும். இருப்பினும், 2 மாக்சில்லரி பற்கள் மட்டும் இல்லாவிட்டால், மாற்றாக ஐடிஆர் 250,000 மட்டுமே. பின்னர், மேல் தாடையில் 1 பல் மற்றும் கீழ் தாடையில் 10 விடுபட்ட பற்கள் இருந்தால், மாற்றாக ஐடிஆர் 750,000 ஆகும். [[தொடர்புடைய கட்டுரைகள்]] உங்கள் பற்கள் ஏதேனும் தளர்வாக இருந்தால், பற்களை மாற்றும் முன் அல்லது பிற பாதிப்புகள் ஏற்படும் முன், அவற்றை உடனடியாகப் பற்களால் மாற்ற வேண்டும். ஏறக்குறைய பல் அமைப்பு இல்லாத மற்றும் நரம்புகள் இறந்துவிட்ட உடைந்த பற்களைப் பிரித்தெடுத்து, அதற்குப் பதிலாகப் பற்களால் மாற்றலாம். விரைவில் உங்கள் பற்கள் நிறுவப்பட்டால், விரைவில் உங்கள் தோற்றம் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும். குறைவான முக்கியத்துவம் இல்லை, உணவைக் கடித்தல் மற்றும் மெல்லும் பற்களின் செயல்பாடு மீண்டும் சாதாரணமாக இருக்கும்.