இனி ஆர்வமில்லை, எளிமையான முறையில் உட்செலுத்துதல் சொட்டுகளை எவ்வாறு எண்ணுவது என்பது இங்கே

நோயாளியின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தேவையான உட்செலுத்துதல் சொட்டுகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை அறிவது, நோயாளி விரைவாக குணமடைய நோயாளிக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய மருந்தின் வகை மற்றும் அளவைப் புரிந்துகொள்வது போன்றது. இந்த பணி பொதுவாக உங்கள் நிலையை கண்காணிக்கும் மருத்துவ பணியாளர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் ஒரு நோயாளியாகவும், எளிய கணக்கீடுகளுடன் இந்த அடிப்படை நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொள்வது உங்களுக்கு ஒருபோதும் வலிக்காது.

இந்த தயாரிப்பில் சொட்டு சொட்டுகளை எப்படி எண்ணுவது என்பதை அறிக

இந்த உட்செலுத்தலுக்கான சொட்டுகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதைக் கற்றுக்கொள்வதில், ஒரு குப்பியில் இருந்து மருந்து அல்லது திரவங்களை வழங்குவதற்கான ஊசி மற்றும் சிரிஞ்ச் போன்ற அடிப்படை உபகரணங்களை நீங்கள் தயார் செய்ய வேண்டும். மறுபுறம், பறிப்பு மருந்தை நரம்பு குழாய் அல்லது திரவ பையில் தள்ளுவதும் அவசியம். நரம்பு வழி திரவங்களை நிர்வகிக்க 2 முறைகள் உள்ளன, அவை டிராப் காரணிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, அதாவது மேக்ரோ செட் மற்றும் மைக்ரோ செட்.
  • மேக்ரோ செட்:

    1 மில்லி உட்செலுத்துதல் திரவத்தை கொடுக்க, உட்செலுத்துதல் செயல்பாட்டில், செவிலியர் ஒரு பெரிய விட்டம் கொண்ட உட்செலுத்துதல் சொட்டு துளை திறக்கும், அதனால் வெளியேறும் சொட்டுகளின் எண்ணிக்கையும் குறைவாக இருக்கும், இது 10-20 சொட்டுகள் மட்டுமே.

  • மைக்ரோ செட்:

    1 மில்லி உட்செலுத்துதல் திரவத்தை கொடுக்க, உட்செலுத்துதல் சொட்டு துளை சிறிது திறக்கப்படுகிறது, அதனால் வெளியேறும் சொட்டுகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருக்கும், அதாவது 45-60 சொட்டுகள்.

மேக்ரோ அல்லது மைக்ரோ செட்களைத் தீர்மானிப்பது மருத்துவரின் அறிவுறுத்தல்களின்படி விருப்பங்கள் மற்றும் தேவைகளைப் பொறுத்தது. இருப்பினும், வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படும் தரநிலையானது உங்கள் உடலில் செலுத்தப்பட வேண்டிய திரவத்தின் வகையைப் பொறுத்தது. திரவம் தெளிவாகவும் தண்ணீராகவும் இருந்தால், செவிலியர் 20 சொட்டுகள்/1 மிலி IV உட்செலுத்தலை வைக்கலாம். இதற்கிடையில், IV இரத்தம் போல் தடிமனாக இருந்தால், நீங்கள் 15 சொட்டுகள்/1 மிலி பெறலாம். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

சொட்டு சொட்டாக எண்ணுவது எப்படி

சொட்டு சொட்டுகளை எவ்வாறு எண்ணுவது என்பதையும் நோயாளிகள் கற்றுக்கொள்ளலாம். ஒரு தானியங்கி இயந்திரம் மூலம் நரம்பு வழியாக சொட்டு சொட்டாக கொடுக்கும்போது, ​​செவிலியர் உங்கள் உடலில் நுழைய வேண்டிய திரவத்தின் அளவையும், அதை உடலில் செலுத்த எடுக்கும் நேரத்தையும் மட்டுமே உள்ளிட வேண்டும். இதற்கிடையில், உட்செலுத்துதல் திரவம் கைமுறையாக உள்ளிடப்பட்டால், உட்செலுத்துதல் சொட்டுகளைக் கணக்கிடும் முறை நிமிடத்திற்கு (TPM) சொட்டுகளின் எண்ணிக்கையை அறிந்து செய்யப்படுகிறது. TPM ஐக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

(துளி காரணி x திரவ அளவு) / (60 x நிர்வாகத்தின் காலம் மணிநேரம்) சொட்டு காரணி என்பது மருத்துவ பணியாளர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உட்செலுத்துதல் சொட்டுகளைக் கணக்கிடுவதில் முக்கியமான கூறுகளில் ஒன்றாகும். மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, உங்கள் செவிலியர் மேக்ரோ அல்லது மைக்ரோ செட்டைத் தேர்வு செய்யலாம். எடுத்துக்காட்டாக, மருத்துவர் நோயாளிக்கு 8 மணி நேரத்திற்குள் 500 மிலி நரம்பு வழியாக திரவத்தைப் பெற அறிவுறுத்துகிறார், அதே சமயம் செட் டிராப் காரணி 20 ஆகும். இந்தத் தரவு மூலம், நோயாளிக்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய உட்செலுத்துதல் சொட்டுகளைக் கணக்கிடும் முறை: (500 x 20) / (60 x 8 ) = 20.83 அதாவது, IV பையில் உள்ள திரவம் வெளியேறி, அதற்குப் பதிலாகப் புதிய ஒன்றைக் கொண்டு வருவதற்கு முன், 1 நிமிடத்தில் சுமார் 20-21 சொட்டு IV திரவங்களைப் பெறுவீர்கள்.

உட்செலுத்துதல் திரவத்தின் வகையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

நோயாளிகளுக்கு பொதுவாக 4 வகையான நரம்பு திரவங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சொட்டு சொட்டுகளை எவ்வாறு எண்ணுவது என்பதை அறிந்த பிறகு, IV திரவத்தின் வகையை நீங்கள் அடையாளம் காண்பதும் முக்கியம். அவற்றின் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில், உட்செலுத்துதல் திரவங்களின் வகைகள் 4 குழுக்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன, அதாவது பராமரிப்பு திரவங்கள், மாற்று திரவங்கள், சிறப்பு திரவங்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து திரவங்கள்.

1. பராமரிப்பு திரவம்

இந்த உட்செலுத்துதல் திரவம் பொதுவாக எலக்ட்ரோலைட் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாத நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது, ஆனால் இன்னும் சிக்கலான அல்லது நாள்பட்ட நிலையில் இல்லை. இந்த திரவ நிர்வாகத்தின் நோக்கம், உணர்வற்ற இழப்புகளை (500-1000 மிலி) சந்திக்க போதுமான திரவங்கள் மற்றும் எலக்ட்ரோலைட்டுகளை வழங்குவது, சாதாரண உடல் நிலையை பராமரிப்பது மற்றும் கழிவுப்பொருட்களின் சிறுநீரக வெளியேற்றத்தை அனுமதிப்பது (500-1500 மிலி). உட்செலுத்துதல் திரவங்களின் வகைகள் 0.9% NaCl, 5% குளுக்கோஸ், குளுக்கோஸ் உப்பு மற்றும் ரிங்கர்ஸ் லாக்டேட் அல்லது அசிடேட் ஆகும். இந்த உட்செலுத்துதல் திரவத்தை வழங்குவது இன்னும் ஒரு மருத்துவர் அல்லது திறமையான சுகாதார ஊழியரின் பரிந்துரையுடன் இருக்க வேண்டும்.

2. மாற்று திரவம்

இந்த நரம்பு வழி திரவங்கள் எலக்ட்ரோலைட் குறைபாடுகள் மற்றும் உள் திரவ மறுபகிர்வு பிரச்சனை உள்ள நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.

இந்த திரவங்கள் பொதுவாக இரைப்பை குடல் பிரச்சனைகள் (ileostomy, fistula, nasogastric வடிகால் மற்றும் அறுவைசிகிச்சை வடிகால்) அல்லது சிறுநீர் பாதை பிரச்சனைகள் (எ.கா. கடுமையான சிறுநீரக செயலிழப்பிலிருந்து மீளும்போது) நோயாளிகளுக்கு தேவைப்படுகிறது.

3. சிறப்பு திரவம்

சிறப்பு திரவங்கள் என்றால் 7.5% சோடியம் பைகார்பனேட் அல்லது கால்சியம் குளுக்கோனேட் போன்ற படிகங்கள் ஆகும். இந்த நரம்பு வழி திரவத்தை கொடுப்பதன் நோக்கம் உடலில் ஏற்படும் எலக்ட்ரோலைட் சமநிலை கோளாறுகளை போக்குவதாகும்.

4. ஊட்டச்சத்து திரவம்

நோயாளி சாப்பிட விரும்பவில்லை, சாப்பிட முடியாது அல்லது வாய் மூலம் சாப்பிட முடியாது, ஊட்டச்சத்து கொண்ட இந்த நரம்பு திரவம் உடலில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். நோயாளிக்கு இருந்தால் இந்த ஊட்டச்சத்து திரவம் வழங்கப்படுகிறது:
  • உணவை உறிஞ்சுவதில் குறைபாடு என்டோகுனேட் ஃபிஸ்துலா, குடல் அட்ரேசியா, தொற்று பெருங்குடல் அழற்சி அல்லது குடல் அடைப்பு போன்றவை
  • குடல்கள் ஓய்வெடுக்க வேண்டிய நிலைமைகள் கடுமையான கணைய அழற்சி, கடுமையான ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, குடல் ஆஞ்சினா, மெசென்டெரிக் தமனி ஸ்டெனோசிஸ் மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் வயிற்றுப்போக்கு ஆகியவற்றுடன் அறுவை சிகிச்சைக்கு முந்தைய நிலை.
  • குடல் இயக்கம் கோளாறுகள், நீடித்த இலியஸ், போலி-தடை மற்றும் ஸ்க்லெரோடெர்மா போன்ற.
  • உணவுக் கோளாறுகள், தொடர்ச்சியான வாந்தி, ஹீமோடைனமிக் தொந்தரவுகள் மற்றும் ஹைபிரேமெசிஸ் கிராவிடரம்.
திரவ வகையைப் பொருட்படுத்தாமல், உட்செலுத்துதல் சொட்டுகளைக் கணக்கிடும் முறை அப்படியே உள்ளது, அதாவது நிமிடத்திற்கு சொட்டுகளின் எண்ணிக்கைக்கான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துதல் (TPM).