இரசாயன செரிமானம் மற்றும் இயந்திர செரிமானம், இதுவே வித்தியாசம்

செரிமானம் என்பது மிகவும் சிக்கலான ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட செயல்முறையாகும். செரிமானம் என்பது நாம் உணவை வாயில் மெல்லும்போது மட்டுமல்ல, செரிமான மண்டலத்தில் உள்ள பல்வேறு செரிமான நொதிகளையும் உள்ளடக்கியது. பரவலாகப் பேசினால், செரிமான அமைப்பு இரண்டு செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியது, அதாவது இரசாயன செரிமானம் மற்றும் இயந்திர செரிமானம். வேறுபாடுகளைப் பற்றி மேலும் அறிக.

இரசாயன செரிமானம் மற்றும் அது இயந்திர செரிமானத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

பெயர் குறிப்பிடுவது போல, இரசாயன செரிமானம் என்பது செரிமானம் ஆகும், இது நொதிகளின் வடிவத்தில் இரசாயனப் பொருட்களை உள்ளடக்கியது, பெரிய உணவு ஊட்டச்சத்துக்களை சிறிய அளவுகளாக உடைத்து, அவை உடலால் எளிதில் உறிஞ்சப்படும். இதற்கிடையில், மெக்கானிக்கல் செரிமானம் என்பது செரிமானம் ஆகும், இது உடலில் உடல் இயக்கத்தை உள்ளடக்கியது, இது உணவு மூலக்கூறுகளின் அளவை மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இரசாயன மற்றும் இயந்திர செரிமானம் இரண்டும் நாம் உணவை சாப்பிட்ட உடனேயே வாயில் தொடங்குகிறது. இரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து செயல்படுவதால், உணவு சத்துக்கள் செரிக்கப்பட்டு, சரியாக உறிஞ்சப்பட்டு, உடல், திசுக்கள் மற்றும் செல்கள் அதை ஆற்றலாகப் பயன்படுத்த முடியும்.

உடலுக்கு இயந்திர செரிமானத்தின் முக்கியத்துவம்

உடலில், இயந்திர செரிமானம் மூன்று செயல்முறைகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, அதாவது மாஸ்டிகேஷன் செயல்முறை (மெல்லுதல்) வாயில், கிளறி (கலக்கல்) வயிற்றில், மற்றும் சிறுகுடலில் பிரிவு. இயந்திர செரிமானத்தில், பெரிஸ்டால்சிஸ் என்று அழைக்கப்படும் மற்றொரு பிரபலமான இயக்கம் உள்ளது. இந்த இயக்கம் உணவுக்குழாய், வயிறு மற்றும் குடல்களின் தசைகளை தன்னிச்சையாக பிசைந்து உணவை உடைப்பதைக் குறிக்கிறது - உணவு செரிமான அமைப்பு வழியாகச் செல்ல அனுமதிக்கிறது. மெக்கானிக்கல் செரிமானம் உடலுக்கு மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது உணவை இறுதி செரிமான 'நிலையத்திற்கு' தொடர்ந்து நகர்த்த உதவுகிறது, மேலும் உணவு இரசாயன செரிமானத்திலிருந்து நொதிகளுக்கு வெளிப்பட உதவுகிறது.

இரசாயன செரிமானம் பற்றி என்ன?

நாம் உட்கொள்ளும் ஊட்டச்சத்துக்கள் உண்மையில் ஒரு பெரிய அளவைக் கொண்டுள்ளன, எனவே அவை செரிமானப் பாதையில் இருக்கும் நொதிகளால் செரிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் மாற்றப்பட வேண்டும். பெரிஸ்டால்சிஸ் மற்றும் மெக்கானிக்கல் செரிமானம் ஆகியவை உணவை 'சுருக்க' உதவுகின்றன, ஆனால் செல்கள் அதை உறிஞ்சும் அளவுக்கு அவை இன்னும் பெரியவை. இரசாயன செரிமானத்தில் உள்ள நொதிகள் பின்வரும் ஊட்டச்சத்துக்களை உடல் உறிஞ்சுவதற்கு தயாராக இருக்கும் பொருட்களாக மாற்றுகின்றன:
 • கொழுப்புகள் கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் மோனோகிளிசரைடுகளாக மாற்றப்படுகின்றன
 • நியூக்ளிக் அமிலங்கள் நியூக்ளியோடைடுகளாக மாறுகின்றன
 • பாலிசாக்கரைடுகள் அல்லது கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மோனோசாக்கரைடுகளாக
 • அமினோ அமிலங்களாக புரதங்கள்
இரசாயன செரிமானம் மற்றும் அதன் என்சைம்கள் இல்லாமல், ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலால் உறிஞ்சப்பட முடியாது. உண்மையில், செரிமானத்திலிருந்து நொதியின் அளவு அல்லது குறைந்த அளவு காணப்பட்டால் சிலருக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.

உடலில் இரசாயன செரிமானம்

உணவு வாய்க்குள் சென்றவுடன் இரசாயன செரிமானம் தொடங்குகிறது. பின்னர், இந்த செரிமான செயல்முறை பெரிய குடலில் முடிவடையும்.

1. வாயில் இரசாயன செரிமானம்

இயந்திர செரிமானத்திற்கு கூடுதலாக, வாயில் உள்ள உணவும் உமிழ்நீருக்கு நன்றி இரசாயன செரிமானத்திற்கு உட்படும். உமிழ்நீரில் செரிமான நொதிகள் உள்ளன, அவை செரிமானம் தொடங்கும் என்பதைக் குறிக்கிறது. வாய்வழி குழியில் பல வகையான இரசாயன செரிமான நொதிகள் உள்ளன:
 • லிங்குவல் லிபேஸ், இது ட்ரைகிளிசரைடுகள் எனப்படும் ஒரு வகை கொழுப்பை ஜீரணிக்கும் ஒரு நொதியாகும்.
 • உமிழ்நீர் அமிலேஸ் என்பது கார்போஹைட்ரேட்டுகளை பாலிசாக்கரைடுகளாக ஜீரணிக்கும் என்சைம் ஆகும்

2. வயிற்றில் இரசாயன செரிமானம்

வாய்க்குப் பிறகு, உணவு உணவுக்குழாய் வழியாக வயிற்றுக்குச் செல்லும். இந்த உணவை வேதியியல் முறையில் ஜீரணிக்க வயிற்றில் இரண்டு முக்கிய நொதிகள் உள்ளன, அதாவது:
 • பெப்சின், இது புரதத்தை சிறிய பெப்டைடுகளாக ஜீரணிக்கும் ஒரு நொதியாகும்
 • இரைப்பை லிபேஸ் என்பது ஒரு நொதியாகும், இது ட்ரைகிளிசரைடுகளை ஜீரணிக்கவும் காரணமாகும்
வயிற்றில் இரண்டு முக்கிய நொதிகள் உள்ளன, அதாவது புரதத்தை ஜீரணிக்க பெப்சின் மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகளை ஜீரணிக்க லிபேஸ், வயிற்றில், ஆஸ்பிரின் மற்றும் ஆல்கஹால் போன்ற கொழுப்பில் கரையக்கூடிய பொருட்களையும் உடல் உறிஞ்சும். வயிற்றில் இரசாயன செரிமானம் மற்றும் உறிஞ்சுதல் ஆகியவற்றைக் கடந்த உணவு கிம் அல்லது உணவுக் கஞ்சியை உருவாக்கும், அது சிறுகுடலுக்குச் செல்லும்.

3. சிறுகுடலில் இரசாயன செரிமானம்

சிறுகுடல் இரசாயன உறிஞ்சுதலுக்கான மையமாக இருக்கலாம். சிறுகுடலில், அமினோ அமிலங்கள், பெப்டைடுகள் மற்றும் ஆற்றலுக்கான குளுக்கோஸ் போன்ற உணவில் உள்ள முக்கிய கூறுகளின் செரிமானம் ஏற்படுகிறது. உற்பத்தி செய்யப்படும் நொதிகள் மிகவும் வேறுபட்டவை, அவை அருகிலுள்ள கணையத்தால் தானம் செய்யப்படுகின்றன. இரசாயன செரிமானத்தில் முக்கியமான கணையத்தில் இருந்து சில நொதிகள் இங்கே:
 • கணைய அமிலேஸ், இது பாலிசாக்கரைடுகளை டிசாக்கரைடுகளாக ஜீரணிக்கவும் காரணமாகிறது.
 • கணைய லிபேஸ், ட்ரைகிளிசரைடுகளை கொழுப்பு அமிலங்களாக ஜீரணிக்க உதவும் ஒரு நொதி
 • கணைய அணுக்கள், நியூக்ளிக் அமிலங்களை நியூக்ளியோடைடுகளாக ஜீரணிக்க என்சைம்கள்
 • கணையப் புரோட்டினேஸ், புரதங்களிலிருந்து பெப்டைட்களை அமினோ அமிலங்களாகச் செரிப்பதற்குப் பொறுப்பான ஒரு நொதி
அதன் பிறகு, சிறுகுடலில் இரசாயன செரிமானமும் இந்த குடலால் வெளியிடப்படும் என்சைம்களை நம்பியிருக்கும். இந்த நொதிகளில் சில, உட்பட:
 • பாலிசாக்கரைடுகளின் செரிமானத்தின் விளைவாக மால்டோஸை ஜீரணிக்கும் ஒரு நொதியான மால்டேஸ் குளுக்கோஸாக மாறுகிறது, இது ஒரு மோனோசாக்கரைடு ஆகும்.
 • சுக்ரோஸ், இது டிசாக்கரைடு சுக்ரோஸை குளுக்கோஸ் மற்றும் பிரக்டோஸாக ஜீரணிக்கும் ஒரு நொதியாகும்.
 • பெப்டிடேஸ், புரதங்களிலிருந்து பெப்டைட்களை அமினோ அமிலங்களாக ஜீரணிக்கும் ஒரு நொதி
 • லிபேஸ், ட்ரைகிளிசரைடுகளை கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் கிளிசராலாக ஜீரணிக்கும் ஒரு நொதி
 • என்டோரோகினேஸ், டிரிப்சினோஜனை டிரிப்சினாக ஜீரணிக்கும் என்சைம்
 • லாக்டேஸ், லாக்டோஸை குளுக்கோஸ் மற்றும் கேலக்டோஸாக உடைக்கும் என்சைம்
இதையும் படியுங்கள்: லாக்டோஸ் சகிப்புத்தன்மை இல்லாத நபர்களுக்கு லாக்டோஸ் இல்லாத பாலின் நன்மைகள் சிறுகுடலில் பலவிதமான செரிமான நொதிகள் உள்ளன, பெரிய குடலில் நொதிகள் இல்லை, சிறுகுடலில் ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் சிறிது நீர் உறிஞ்சுதல் இருக்கும்.

4. பெரிய குடல்

பெரிய குடலில் செரிமான நொதிகள் இல்லை. குடலில் உள்ள இந்த பாக்டீரியாக்களால் உணவின் மேலும் முறிவு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பெரிய குடலில், வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் நீர் உறிஞ்சுதல் உள்ளது. பெரிய குடலில் நீர் உறிஞ்சப்பட்ட பிறகு, மீதமுள்ள உணவு மலக்குடலுக்குச் சென்று ஆசனவாய் வழியாக வெளியேற்றப்படும். [[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

ஹெல்திக்யூவின் குறிப்புகள்

இரசாயன செரிமானம் மற்றும் இயந்திர செரிமானம் ஆகியவை முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, இதனால் நாம் உட்கொள்ளும் ஊட்டச்சத்துக்கள் சரியாக உறிஞ்சப்படும். இவை இரண்டும் இல்லாவிட்டால், உடலுக்கு ஆற்றல் கிடைக்காது, பிரச்சனைகள் மற்றும் நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும்.